Kirjoittajavieras

Tietoa muutoksista
päivähoidossa

Jokainen päivähoitopalveluita käyttävä perhe tietää, minkälaista on topata puoliuninen lapsi talvitamineisiin ja kiiruhtaa aamuhämärässä päivähoitopaikalle. Jokaiselle perheelle on tärkeää, että lapsen elämässä keskeiset ihmissuhteet päivähoidon aikuisiin ja toisiin lapsiin toimivat. Lapsen päivähoito vaikuttaa perheen arkeen monella tavalla, joten ei ole yhdentekevää, miten se on järjestetty.

Päivähoito on Turussa laadukasta ja sen järjestelyt saadaan useimmiten vastaamaan perheiden tarpeita. Joskus näissä järjestelyissä tapahtuu muutoksia. Päivähoitoyksiköitä suljetaan, osittain kokonaan, osittain väliaikaisesti remonttien vuoksi.

Ensi vuonnakin korjaustarpeessa olevien päiväkotien sulkeminen koskee satoja lapsia. Yksityisen päivähoidon asiakkaita – olivat he sitten valinneet päivähoitopaikan itse tai saaneet sen kaupungin osoittamana kunnallisen paikan puuttuessa – on koskettanut siirtyminen ostopalvelusta palvelusetelikokeiluun.

Kun tällaisia muutoksia päivähoidon järjestelyissä tehdään, on perheitä tiedotettava ja kuultava hyvissä ajoin. Perheille on tärkeää tietää, miten arkeen voimakkaasti vaikuttava päivähoito jatkossa järjestetään, missä lapsi hoidetaan ja mitä se maksaa. Tästä riippuu mm. se, voiko lapsen kuljettaa päiväkotiin kävellen, pyörällä tai bussilla, kuinka pitkä aika perheen arjesta päivähoitomatkoihin kuluu, jatkuvatko lapselle tärkeät sosiaaliset suhteet, ja onko lapsen hoitoa varaa jatkaa tutussa päivähoitopaikassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

n

Turku on lähtenyt mukaan päivähoidon palvelusetelin pilottikokeiluun. Uusia ostopalvelusopimuksia ei kesän jälkeen ole solmittu, vaan ostopalvelu on korvattu palvelusetelillä. Voimassa olevia ostopalvelusopimuksia sai jatkaa kokeilun loppuun. Palvelusetelikokeilu päättyy 31.7.2011. Sen jatkosta on päätettävä hyvissä ajoin, jotta perheet tietävät, miten päivähoito ensi kesän jälkeen järjestetään.

Päätöksen jatkosta on perustuttava kokeilun tuloksiin, joista on kuultava myös perheitä. Tämä arviointi on syytä aloittaa pian, jotta perheet saavat tiedon valitusta järjestelmästä riittävän aikaisin, eivätkä joudu samanlaiseen epätietoisuuteen kuin viime keväänä uuteen järjestelmään siirryttäessä. Jos palvelusetelijärjestelmää päätetään jatkaa, on siihen liitettävä samankaltainen sisarusalennus ja kustannustakuu, jotka sisältyvät ostopalvelujärjestelmään, jotta perheiden on taloudellisesti mahdollista jatkaa lapsen hoitoa tutussa päiväkodissa. Myös kunnallisten päivähoitopaikkojen järjestelyistä on tiedotettava hyvissä ajoin, kun päiväkoteja suljetaan remonttien vuoksi.