Lukijoilta

Terveyspalveluja katsottava kokonaisuutena

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen 2. varapuheenjohtaja Jukka Kärkkäinen kritisoi sosiaali- ja terveydenhuollon aluemallikokeilua (TS 10.3.). Hänen viestintänsä keskittyy siihen, että nimenomaan tämä malli hajauttaisi erikoissairaanhoidon ja vaarantaisi laadukkaan palvelun.

Olen itse vahvasti sitä mieltä, että Varsinais-Suomen tulisi osallistua sosiaali- ja terveydenhuollon aluemallikokeiluun. Näen, että maakunnan alueelle tulisi luontevasti viisi sote-aluetta: Turun, Salon ja Loimaan seudut sekä Vakka-Suomi ja Turunmaa.

Sote-alueen tehtävänä olisi järjestää peruspalvelut ja perustason erikoissairaanhoitoa. Malli mahdollistaisi palveluiden paremman saatavuuden ja kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun.

Pidän myös erittäin tärkeänä näkökohtana sitä, että mallin avulla voitaisiin paremmin taata lähipalvelujen säilyminen ja vahvistaa näin perusterveydenhuoltoa ja perussosiaalityötä. Myös erikoissairaanhoidon perustehtävät siirtyisivät lähemmäs asiakkaita. Kärkkäinen on oikeassa alleviivatessaan sitä, että esimerkiksi videoneuvotteluita ja etäkonsultaatioita pitää pystyä hyödyntämään nykyistä paremmin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Uudessa mallissa erikoissairaanhoito olisi jatkossa nykyistä enemmän erityisvastuualueen, eli ns. ERVA:n koordinaatiovastuulla, kun nyt siitä vastaavat sairaanhoitopiirit. Uudistus ei siis hajauttaisi erikoissairaanhoitoa vaan pikemminkin tehostaisi työnjakoa entisestään.

Erityisvastuualueet myös valvoisivat, mitä alueilla hoidetaan keskitetysti ja mitä missäkin sairaalassa. Idea ei ole esimerkiksi se, että lonkkia leikataan joka sairaalassa, vaan nämä tehtävät jaettaisiin ERVA-tasolla. Jatkossa sairaaloiden työnjakoa ja vastuunjakoa koordinoitaisiin siis isommilla harteilla, aivan kuten Kärkkäinen toivoo.

Erikoissairaanhoidon hallintoa ei ole tarkoitus hajauttaa, vaan nimenomaan keskittää suurempiin yksiköihin. Tulevaisuuden kannalta onkin mielestäni erittäin keskeistä vahvistaa Tyksin vastuualueen väestöpohjaa. Laajentuminen esimerkiksi Vaasan suuntaan tai Hämeeseen olisi luontevaa. Se tasoittaisi alueiden välisiä kokoeroja ja takaisi eri alueille tasavertaiset toiminnan lähtökohdat. Pienemmällä väestöpohjalla on vaara, että vaativampia erikoissairaanhoidon operaatioita ei jatkossa tehtäisi Tyksissä.

Kärkkäinen kannattaa sairaanhoitopiirin laajentamista. Pelkkä piirin kasvattaminen ei kuitenkaan auta. Meidän tulee paneutua peruspalveluiden kehittämiseen kaikilla tasoilla. Mielestäni sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen nimenomaan alueiden lähtökohdista on perusteltua.

Tuetaan vahvoja alueita, paikallistuntemusta ja lähipalveluita. Tämän lisäksi tarvitsemme keskitettyä erikoissairaanhoitoa ja parempaa koordinaatiota. Askeleita oikeaan suuntaan otetaan. Varsinais-Suomen tulee olla tässä kehityksessä mukana alusta asti.