Lukijoilta

Myllysillan paalutus uusiksi

Turun Sanomissa oli 11.3. piirros Myllysillasta ja sen paalutuksesta. Jos se on todella toteutettu kuvatulla tavalla, on selvää ettei se voi toimia.

Kaarisillan päihin kohdistuu jo sillan omasta painosta johtuvia vaakasuoria, ulospäin työntäviä voimia. Rakenteessa ei ole mitään, mikä ottaisi vastaan nämä voimat, joita oletettavasti joen paksun jääpeitteen aiheuttama puristus vielä lisää.

Paalutus pystyy kantamaan vain paalujen suuntaisia voimia. Nykyisellään sillan päiden tukirakenteet pääsevät myös kallistumaan paalujen yläpään ympäri, kun uloimmat tukirakenteet painuvat jokirannan mutaan. Tiettävästi tätä on myös havaittu. Samalla sillan päät loittonevat toisistaan ja sen kaari pääsee notkahtamaan alas.

Luultavasti silta voitaisiin vielä pelastaa lisäämällä sen päihin vinosti ulospäin suunnattuja paaluja ja työntämällä niihin tukeutuen päiden tukirakenteita toisiaan kohden. Samalla olisi sillan keskiosaa nostettava ylöspäin, sillä itsestään se ei sieltä enää nouse.

Sillan rakenteita tarkemmin tuntematta on mahdotonta sanoa, voidaanko uusia paaluja enää kuvatulla tavalla lisätä, ja miten kalliiksi se tulee. Luultavasti se olisi kuitenkin halvempaa kuin sillan purkaminen ja uuden rakentaminen. Siltahan on muutoin vielä melko ehjä eikä pahempia halkeamia ole.