Lukijoilta

Kirjoittajavieras: Valtuutettuko vallaton

TS/
TS/

Jarmo Rasi

Käytin kerran kokouksessa, ehkä hieman loukkaavaakin ilmaisua, kun sanoin kuntayhtymien luottamuselimissä olevan vasta kuntien kakkosketjun miehistöä. Meillä Loimaalla päin näihin ylikunnallisiin luottamustehtäviin ei kovin paljoa ole kiinnostusta ollut.

Paras-hankkeen myötä kunnat vähenevät, mutta valtuutetuilla vastuu kasvaa. Sairaanhoitopiirin valtuutetutkin ovat paljon vartijoina. Valtuustosalin kokouksessa kohtaavat yhtä aikaa lääketieteen kehitys, hoidettavan potilaan tarpeet ja kuntiemme heikko taloustilanne. Tärkeimmät valtuutetun toimet liittyvät potilaan edun valvontaan strategisten toimenpiteiden kautta. Tehtävä on vaikea ja vastuullinen, sillä meidän valtuutettujen pitäisi nähdä tekemiemme ratkaisujen pitkälle tulevaisuuteen ulottuvat vaikutukset.

l

Aloittaessamme toimikauttamme, hyväksyimme sairaanhoitopiirille strategian, jolla olemme pyrkineet varautumaan tulevaisuuden haasteisiin. Hyvä esimerkki strategiaan sisältyneistä asioista on muun muassa Tyksin ja aluesairaaloiden välinen työnjako. Tärkeä strateginen kysymys on myös ollut se, käytämmekö talousarvion kasvun uusiin lääkkeisiin, rakentamiseen vai palkkatason kohottamiseen. Näihin asioihin meillä valtuutetuilla on kullakin ollut oma, henkilökohtaiseen arvomaailmaamme pohjautuva näkemys. Tämän olemme tuoneet valtuustoryhmissämme esille ja sitä kautta se on näkynyt osana sairaanhoitopiirin päätöksentekoa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Aina silloin tällöin putkahtaa julkisuuteen sen suuntaisia asiantuntijoiden lausuntoja, että sairaanhoitopiirien luottamushallinnon pitäisi olla pelkästään alan ammattilaisten käsissä. Mielestäni on tärkeätä, että alan ammattilaisia on mukana päätöksenteossa, mutta aivan yhtä tärkeätä on, että erikoissairaanhoidon päätöksiä tehtäessä kuullaan kuntalaisten edustajina meitä tavallisia päätöksentekijöitä. Tavallisilla rivipäättäjillä saattaa olla sellaista päätöksentekoon tuotavaa, jota asiantuntijakaan ei aina osaa ottaa huomioon.

l

Yksi uuden terveydenhuoltolain tavoitteista on lisätä kansalaisen vastuuta oman terveytensä edistämisestä. Terveen maalaisjärjen mukana kuljettaminen päätöksenteossa, ilman asiantuntija-ammattilaisen sädekehää, kuuluu tähän osana.

Erikoissairaanhoidon asiat muodostavat laajoja kokonaisuuksia. Päättäjä, joka ei ole sitoutunut pelkkään erikoissairaanhoitoon, osaa kenties paremmin huomioida esimerkiksi kaavoitusasioihin, liikuntamahdollisuuksien toteuttamiseen sekä päiväkoteihin ja kouluihin liittyvät seikat.

Nyt jälleen on neljän vuoden luottamuspesti sairaanhoitopiirin päättäjillä takana. Asioista on keskusteltu perusteellisesti, kulisseissa niitä on valmisteltu pitkät tovit. Turkulaisia päättäjiä on syytetty keskittämisestä ja maakunnan edustajia puolestaan liiallisesta hajauttamisesta. Yhteisymmärrys on kuitenkin aina löytynyt, potilaan parhaaksi.

Kirjoittaja on rehtori ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston puheenjohtaja Loimaalta.