Lukijoilta

Maksuton koulutus säilytettävä

TS/Jori Liimatainen<br />Avoimuutensa, kattavuutensa ja laadukkuutensa ansiosta koulutusjärjestelmäämme arvostetaan ympäri maailman, lukukausimaksu vaarantaisi opiskelijoiden tasavertaisen kohtelun, todetaan kirjoituksessa.
TS/Jori Liimatainen
Avoimuutensa, kattavuutensa ja laadukkuutensa ansiosta koulutusjärjestelmäämme arvostetaan ympäri maailman, lukukausimaksu vaarantaisi opiskelijoiden tasavertaisen kohtelun, todetaan kirjoituksessa.

Maksuton koulutus on yksi Suomen koulutusjärjestelmän kulmakivistä. Riippumatta sosioekonomisesta asemastaan jokaisella opiskelijalla on sen ansiosta mahdollisuus päästä haluamaansa koulutusohjelmaan.

Yhteiskunnallisen tasa-arvon ja Suomen henkisen pääoman säilymisen kannalta maksuttoman koulutuksen turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää myös tulevaisuudessa. Ilman sitä kansainvälinen menestyksemme innovaatioiden ja teknologian kärkijoukossa tulisi huomattavasti nykyistä haasteellisemmaksi, jopa mahdottomaksi. Taloudellisten rajoitteiden takia yhteiskuntamme menettäisi monta lahjakasta ja teräväpäistä opiskelijaa.

Kansainvälisellä tasolla Suomen malli on ainutlaatuinen ja esimerkillinen. Maksuton koulutus niin Suomen kuin muun maan kansalaisillekin houkuttelee maahamme kansainvälistä tietopääomaa ja edistää siten kilpailukykyämme koko ajan yhä enemmän globalisoituvassa yhteiskunnassamme. Avoimuutensa, kattavuutensa ja laadukkuutensa ansiosta koulutusjärjestelmäämme arvostetaan ympäri maailman.

Vastoin tällä hetkellä Suomen kaikilla koulutusasteilla toteutuvaa maksuttomuuden periaatetta uusi yliopistolakiehdotus (14.8.2008) esittää kokeilua, jonka mukaan yliopistot voisivat yksittäisissä koulutusohjelmissa periä lukukausimaksua EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta korkeakouluopiskelijoilta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Maksujen periminen edellyttää yliopistoilta ja korkeakouluilta stipendijärjestelmän luomista, jonka kriteerejä lakiehdotus ei kuitenkaan täsmennä. Vähimmäiskriteerien puuttuminen vaarantaa olennaisesti opiskelijoiden tasavertaisen kohtelun, eikä lukukausimaksukokeilun toteuttamista voida edes harkita ilman niiden määrittelyä.

Lukukausimaksukokeilu on myös periaatteellinen avaus maksutonta koulutusta vastaan, minkä takia turkulaiset ylioppilaskunnat eivät hyväksy sitä. Vaikka sen piirissä nykyisen ehdotuksen mukaan ovat vain EU- ja ETA-alueen ulkopuoliset opiskelijat, kirjaus luo kuitenkin epäilyksiä kokeilun laajentamisesta tulevaisuudessa koskemaan myös suomalaisten opiskelijoitten koulutusta, varsinkin, kun kokeilun tulosten arviointiin ei ole asetettu kriteerejä. Tämä ei olisi opiskelijoiden eikä yhteiskuntamme etujen mukaista. Vain kaikille maksuton koulutus voi edistää menestystämme myös tulevaisuudessa.

Laura Heinonen

Turun yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen puheenjohtaja

Silja Sandelin

Åbo Akademi Studentkår, hallituksen puheenjohtaja

Anu Lahtinen

Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta, hallituksen puheenjohtaja