Lukijoilta

Kuntien taloustilanne vaikeutuu

Valtiovarainministeriön talousarviolaskelmien mukaan kuntien toimintamenojen ja verorahoituksen välinen erotus kasvaa vuoteen 2012 mennessä 2,5 miljardia euroa nykyisestä. Kunnat joutuvat kattamaan tämän erotuksen verotusta korottomalla, lainanottoa lisäämällä tai menoja leikkaamalla.

Edellä mainittu laskelma on tehty optimistisen talousennusteen pohjalle. On selvää, että kuntatalouden näkymät ovat synkkenemässä. Välittömät vaikutukset kuntatalouteen syntyvät sijoitusvarallisuuden romahtamisesta, mutta varsin pian myös mahdollisista omaisuuden alaskirjauksista sekä kuntien verotuottojen vähentymisestä.

Kuntien vaihtoehdot ilman erityistoimenpiteitä muodostuvat hyvin hankaliksi. Näillä näkymin tuloveroprosenttien korotukset sekä lainanoton massiivinen lisäys ovat edessä. Lyhyellä tähtäyksellä tämän estämiseksi on nyt tarpeen vahvistaa kuntataloutta erillisillä valtionosuuksien lisäämisellä. Tämän lisäksi valtion tulisi suorin investointiavustuksin tukea kuntien asuntorakentamista ja muuta perusinfrastruktuurin kehittämistä. Pidemmällä aikavälillä on välttämätöntä vahvistaa kuntien veropohjaa siirtämällä kunnallisveron vähennyksiä valtion rasitukseksi, kuten puitelakikin edellyttää.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Huolimatta valtion elvyttävien toimenpiteiden tarpeellisuudesta on tulevalla valtuustokaudella varauduttava myös vaikeisiin paikallispoliittisiin ratkaisuihin. Tämä tarkoittaa sitä, ettei raha tule riittämään kaikkiin investointeihin ja palveluihin. Niukkuuden jakaminen on aina vaikeaa, mutta päätösten osalta pitää pystyä tekemään poliittisia valintoja. Virkamiespohjalta tehtävät säästöt lähtevät virkakoneiston näkökulmasta, mutta luottamushenkilöille kuuluu vastuu arvovalinnoista.

Keskeisimmät julkiset palvelut ovat terveydenhuolto, vanhustenhoito sekä päiväkotien ja koulujen toiminta. Näiden palveluiden toimivuudesta ja tasa-arvoisuudesta ei tule tinkiä missään olosuhteissa.

Ari Korhonen Sdp:n puoluesihteeri

Luitko jo nämä?