Lukijoilta

Professori Viren tunnusti värinsä

Turun yliopiston professori Matti Viren äityi Sdp:n verolinjaa arvioidessaan puoluepolitikointiin (TS 20.8.). Se on ihan hyvää ja tervetullutta: veropolitiikka on politiikkaa, eikä hyvää keskustelua saa aikaan, ellei välillä tunnusta väriä. Lisäksi Virenin kirjoituksen johtava teema, ruuan arvonlisäveron alennuksen puolustaminen, on hänelle tuttua. Hän on osallistunut asiaa koskevan, muun muassa Päivittäistavarakauppa ry:n rahoittaman tutkimuksen tekoon.

Sdp:n veropolitiikasta Viren ei kuitenkaan anna oikeaa todistusta. Puolueen linja on ollut hallitusvuosien aikana työn verotuksen keventäminen ja erityisesti pienten ansiotulojen verotuksen keventäminen. Samaa vaihtoehtoa Sdp tarjoaa myös oppositiosta.

Sdp ei hae veropolitiikallaan irtopisteitä: epäilevä kanta ruuan alv-alennukseen on päinvastoin harkittua poliittista riskinottoa. Sitä vastoin verotuksen neutraalisuudesta ja tehokkuudesta kyllä kannetaan huolta.

Tehokkuustavoite näkyy puolueen tavoitteessa keventää verotusta siellä, missä kasvu- ja työllisyysvaikutukset ovat suurimmillaan. Pienituloisten työllistymistä haittaavan verokiilan päälle on laskettava tulosidonnaisten etuuksien ja tulonsiirtojen vaikutus. Väheksymättä mitenkään Sdp:n verolinjan oikeudenmukaisuusperustelua on paikallaan puolustaa sitä nimenomaan taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Verotuksen neutraalisuuden näkökulmasta ruuan alv-ale on poikkeuksellisen surkea. Verohuojennus kasvattaa ravintolaruokailun ja kaupasta ostettavan ruuan verotaakan eron lähes kaksinkertaiseksi.

Ruuan alv-alessa pääasiaksi on kuitenkin muodostunut väittely sen vaikutuksista kuluttajien ruokakorin hintaan. Sdp:n epäilevä kanta on vain vahvistunut tilastohavainnon toisensa jälkeen osoittaessa ruuan kallistuvan Suomessa muuta Eurooppaa nopeammin. Kun hintojen nousu ei ainakaan täysimääräisesti näy ruuan alkutuottajien saamissa tuloissa, on selitystä haettava muualta.

Kun suomalainen päivittäistavarakaupasta kolme neljäsosaa on kahden tiukasti ohjatun ketjun käsissä, on aihetta etsiä tuottajien tilin ja kuluttajien ruokapöydän väliin jäänyttä osuutta ensimmäiseksi juuri sieltä.

Sdp ei tietenkään syyllistä kauppaa siitä, että se pyrkii hinnoittelullaan kannattavuutensa parantamiseen, sehän on liikeyritysten tehtävä. Eikä kaupasta tietystikään saa pääsyyllistä inflaatioon. Mutta vielä pahemmin harhateillä ollaan, jos professori Virenin alv-reseptillä yritetään inflaatiota torjua. Jos emme ole rajusti leikkaamassa valtion menoja, maksatetaan ruuan alv:n alennus perimällä muita veroja 500 miljoonaa euroa enemmän.

Alv:n alennuksen siirtäminen muihin veroihin ei määritelmän mukaan kavenna verokiilaa vähääkään. Ja vuoden päästä mahdollisuudet verotuksen kiireellisiin rakennemuutoksiin, vaikkapa ansio- ja pääomatulojen verotuksen eron kaventamiseen, ovat puolta miljardia euroa heikommat.

Ari Korhonen

Sdp:n puoluesihteeri