Lukijoilta

Vaalien suhteellisuutta parannettava

Huolimatta siitä, että Suomessa oli ja on ollut yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, eivät Suomessa eduskuntavaalit ole kovinkaan suhteelliset tai vapaat.

Sen vuoksi esitänkin, että eduskunta ja hallitus tekisivät tarvittavat muutokset suhteellisuuden parantamiseksi. Nykyisen d'Hondtin mallin perusteella valtakunnallinen äänikynnys on 3-4 prosenttia. Vaalipiirikohtaisesti voi se kuitenkin olla jopa 7-8 prosenttia. Jos tilanne korjattaisiin kymmenellä tasauspaikalla, eduskunnan kansanedustajien lukumäärä olisi nykyisen kahdensadan asemesta 210. Muutokset olisivat täten melko vähäiset.

Mitä tulee Ylen ja MTV:n vaalikeskusteluihin, olisi niihin osallistuvien saatava yhtä paljon puheaikaa, olipa puolueen koko mikä tahansa.

Esitän, että ennakkoäänestystä edelleen helpotetaan.

Muistakaa toki kansalaiset käyttää äänioikeuttanne nykyistä vilkkaammin ja muistakaa, että vaalien tuloksesta ei voi valittaa.

Aki-Elmeri Seppänen

Sosionomi, Turku