Lukijoilta

UMF-tapahtuma
Kupittaan puistossa

Tapahtuman järjestävä taho on syyllistänyt poliisia budjettinsa pettämisestä. Kiitän poliisia, arvioitte tilanteen oikein määrätessänne järjestysmiehiä lisää. Se varmasti rauhoitti tapahtumaa aidatun alueen sisällä.

Aidatun alueen ulkopuoli sitä vastoin oli villiä aluetta. Tällä varjofestarialueella ei ole vessoja, mistä johtuen ikään ja sukupuoleen katsomatta nautitut nesteet käytiin ulostamassa häpeilemättä naapurikiinteistöjen pihoille.

Tapahtuman järjestäjälle oli määrätty esitettävän musiikin desibelirajat, ne ylitettiin lauantaina.

Kaupungin tukema tapahtuma juuri tässä puistoympäristössä antaa aihetta ihmettelyyn, samoin kuin se, että se halutaan kytkeä kulttuuripääkaupunkihankkeisiin.

Kupittaan puiston kunnostukseen on käytetty valtavia summia EU-rahaa ja kaupunkilaisten verovaroja. Vanhinta puiston osaa on kaunistettu istutuksia lisäämällä ja se on saatu pari vuotta sitten nykyiseen siedettävään kuntoon koko perheen ja erityisesti pienten lasten ja vanhusten tarpeet huomioivaksi.

Kupittaan puisto on Suomen vanhin kaupunkipuisto. Saakoon se arvoisensa kohtelun. Leikki- ja historiallinen puisto ei sovi minkäänlaisten anniskelufestareiden pitopaikaksi.

Sivusta tapahtumaa seurannut