Lukijoilta

Aikaa kuunnella

TS/<br />Kirjoittajavieras. Pekka Kirstilä on turkulainen terveyskeskuslääkäri.
TS/
Kirjoittajavieras. Pekka Kirstilä on turkulainen terveyskeskuslääkäri.

Pekka Kirstilä

Lääkäri kuuntele, mitä potilaalla on sanottavaa, niin hän kertoo sinulle sairautensa diagnoosin.

Ammattinsa osaava lääkäri pääsee potilaansa sairauden jäljille huomattavan usein pelkästään kuuntelemalla herkällä korvalla potilaan kertomusta oireistaan ja kokemistaan tuntemuksista. Tarvitaan vain riittävästi aikaa ja kiireetön ilmapiiri. Kehitys on kuitenkin viemässä päinvastaiseen suuntaan, kun mallia otetaan teollisuudesta.

Pakkotahtinen liukuhihnatyö on tätä päivää terveydenhuollossa ja tuotosta tulee ainakin suoritteina mitattuna. Mutta suoritteitako ollaan hakemassa vai mahdollisesti pitkän ajan hyötyjä potilaalle inhimillisyydellä höystettynä?

Vastaanottoaikojen varauksessa ehdot sanelee tietokoneohjelma, ja varauksia jaellaan usein etätyönä varsinaisesta vastaanottotapahtumasta täysin ulkopuolella olevien toimesta. Yksilölliset tarpeet puolin jos toisinkin jäävät huomioimatta, ja seuraukset tästä tunnetaan. Apua tarvitsevan mitta on usein täysi, eikä kynnys ole enää korkea kääntyä vaihtoehtopalveluiden puoleen. Tässä myös eräitä syitä, miksi lääkärit kaikkoavat terveyskeskuksista etsimään töitä, jossa heillä itselläänkin olisi hallintaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

l

Suuri on kaunista ja keskittäminen kannattavaa, ajattelevat terveydenhuollon kehittäjät. Kun kerralla hankitaan ja tuotetaan paljon, jää yksikkökustannus edulliseksi ja rajalliset rahat riittävät paremmin kaikkien hoitamiseen. Ensiapuhoidossa, lääketieteellisissä toimenpiteissä, laboratorio- ja kuvantamistutkimuksissa näin voidaankin menetellä, koska niissä riittää yleensä hyvä tekninen osaaminen, eikä jatkuvuudellakaan ole suurta merkitystä. Toisin on silloin, kun ongelmien selvittäminen perustuu toimivaan vuorovaikutukseen hoidettavan ja hoitajan välillä. Laitteilla ja komeilla seinillä ei olekaan enää merkitystä, häly ja vauhti ovat pelkästään haitaksi. Tehokkaaksi mielletty ei sitä välttämättä olekaan, kun mitataan lopputuloksia pitkällä aikavälillä. Jos ihmisiä oikeasti halutaan auttaa, ei terveydenhuoltoa voi kehittää tasapaksuna pötkönä.

l

Loppuvuosi on kuntavaalien aikaa. Valituiksi tulevat päättävät myös kuntalaisten terveyspalveluista valtakunnallisten raamien puitteissa. Nykymuotoiset omalääkärit ja väestövastuu näyttävät aikansa eläneiltä, jotain uutta on kehiteltävä tilalle. Tulevasta toimintamuodosta voidaan sopia paikallisesti. Potilaiden valinnanvapautta lääkärin ja hoitopaikan osalta tulee laajentaa. Ainakin perusterveydenhuollossa yksilölliset tarpeet huomioiviin joustoihin on panostettava. Sairauskeskeisyydessä ei pidä unohtaa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Ammattitaitoista terveydenhuoltohenkilöstöä Suomessa on toistaiseksi tarpeeksi. Tulevien kuntapäättäjien ehkä tärkein tehtävä tällä saralla on saada nämä ammattilaiset tekemään työtä julkisessa terveydenhuollossa kansalaisten parhaaksi.

Kirjoittaja on turkulainen terveyskeskuslääkäri.