Lukijoilta

Pinta-alaveron palauttaminen
ratkaisisi puupulan

TS/Timo Jerkku<br />Kirjoittajan mielestä hallituksen pitäisi ennemmin palauttaa pinta-alavero kuin antaa verohelpotuksia metsänomistajille.
TS/Timo Jerkku
Kirjoittajan mielestä hallituksen pitäisi ennemmin palauttaa pinta-alavero kuin antaa verohelpotuksia metsänomistajille.

Uhkaavan puupulan torjumiseksi hallitus on jälleen kerran ryhtynyt toimeen, joka on aivan yhtä tehoton kansantalouden kohentaja, kuin miksi sama toimi on osoittautunut aiemmin: veroale niille, joilla on omaisuutta.

Tosiasia on, että suurin osa aktiivisista metsänomistajista on myynyt puuta tähänkin asti. Veroale vaikuttaa siis vain pienen vähemmistön myyntipäätöksiin. He taas eivät ole tähänkään asti jättäneet myymättä siksi, että valtio perii veroja, vaan aivan muista syistä. On siis odotettavissa, ettei "veroale" vaikuta muuhun kuin tuloerojen kasvuun. Toki se tullee myös näkymään metsäyhtiöiden "oman metsän myynnissä", joka näin samalla muuttunee "aleveroiseksi". Kuten asiantuntijat ovat melko yksimielisesti todenneet, puun saatavuuteen alella tuskin tulee olemaan minkäänlaista vaikutusta.

Mielenkiintoisen näkökulman veroaleprojektille antavat hallituksen - ja muidenkin "alan miesten" - selitykset "talkoohengestä", "yhteisestä isänmaan edusta", "kansantalouden edusta" ja niin edelleen. Koska suomalaisessa systeemissä yhteisestä kassasta ei koskaan jää mitään puuttumaan, peritään alen kompensoiva erä niiltä, jotka jäävät maksamaan veroja, pääosin palkansaajilta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Metsäteollisuuden raaka-aineen saanti on yksi kansantaloutemme merkittävistä ikuisuusongelmista. Ongelman ydin ei kuitenkaan ole, etteikö Suomessa olisi riittävästi puuta, vaan se, miten se saataisiin markkinoille. Vero-ohjaus on tähän lyömätön keino.

Tehokas vero-ohjauksen muoto on kasvuun perustuva pinta-alavero, jonka perustana on ajatus omaisuuden kasvusta. Kun vero joka tapauksessa peritään, on jo pelkän veron maksamiseksi järkevää myydä puuta. Ja kun myynti sitten on "verotonta", on se järkevää tehdä tasaisesti, ei sykäyksittäin, kuten nyt tapahtuu - jos tapahtuu.

Merkillisintä koko puupulakeskustelussa on se, että meillä aiemmin oli tällainen tehokas, tasaisen raaka-aineen saannin takaava järjestelmä. Siitä kuitenkin luovuttiin puhtaasti ideologisista syistä, vaikka luopumisen vahingollisuus oli jo etukäteen tiedossa.

Pinta-alaveroon voitaisiin edelleen palata ja näin korjata nykyinen ongelma, jos sitä haluttaisiin. Se kuitenkin edellyttäisi, että "demarit", "kepulaiset" ja "kakot" yhteisesti myöntäisivät, että vanhasta järjestelmästä luopuminen oli megaluokan munaus, sillä sen palauttaminen vaatisi käytännössä kaikkien kolmen tuen.

Moinen oman virheen tunnustaminen tuskin kuitenkaan on odotettavissa, sillä koko itsenäisen Suomen aikana vain yksi pääministeri on myöntänyt tehneensä virheen. Kaikki muut ovat olleet aina oikeassa. Näin ollen myöskään puun saannin ongelman poistuminen ei ole näköpiirissä, sillä sen poistumista ei käytännössä haluta.

Jouko Heyno

FM, Turku