Lukijoilta

Terveydenhuolto
tarvitsee laajaa osaamista

TS/Riitta Salmi<br />Kirjoittajat vaativat, että hoitoalan työntekijöiden ammattitaito pitää saada hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.
TS/Riitta Salmi
Kirjoittajat vaativat, että hoitoalan työntekijöiden ammattitaito pitää saada hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Terveydenhuoltoamme uhkaa henkilöstöpula. Siksi alan henkilöstöryhmien väliset työnjakokysymykset ja niiden järkevyys on otettava tarkasteluun. Henkilöstöpulan helpottamiseksi alan kaikkien ammattiryhmien osaaminen on saatava kokonaan käyttöön.

Kehityksen esteitä ovat terveydenhoitoalan muuttumattomuus ja hierarkkisuus sekä tiukka ammatillisten rajojen ylläpitäminen. Ne on purettava kehittämistyöllä, joka koskee sekä säädöksiä että laaja-alaista ammatillista koulutusta.

Terveydenhuollon vähenevien henkilöstöresurssien ongelmaa ei poisteta muuttamalla lähihoitajan vakansseja sairaanhoitajan vakansseiksi. Vastausta ei löydy myöskään "pikakoulutuksista", joihin on usein viitattu.

Terveydenhuollon ammatit ovat säädeltyjä, joskin esimerkiksi nimikesuojatuissa ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Kuitenkin muut tiukat säädökset, esimerkiksi "Turvallisen lääkehoidon ohjeet" kumoavat tämän ja luovat keinotekoisen rajan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattien välille. Lääkehoidossa, niin kuin koko sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa lähtökohtana tulisi olla asiakas ja hänen tarpeensa. Ohjeistus pystyttää keinotekoisia raja-aitoja, jotka estävät järkevän, tuloksellisen ja turvallisen palvelun esimerkiksi kotihoidossa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

STM:n on pikaisesti uudistettava lääkehoidon ohjeistusta niin, että useammat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat tehdä työtään ilman keinotekoisia rajoja. Ohjeistuksen uudistaminen tekisi mahdolliseksi myös sisällöllisen ammatissa kehittymisen ja työn vaativuuteen perustuvan palkkauksen kehittämisen. Turvallisen lääkehoidon turvaamisessa henkilöstön peruskoulutus ja sen täydentäminen muun muassa täydennyskoulutuksen turvin luovat asiakaslähtöiselle työlle järkevän pohjan.

"Ikäihmisten palveluiden laatusuositukset" (STM 2008) tavoitteena on, että vuoteen 2012 mennessä 92 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä asuisi kotona, joko itsenäisesti tai sosiaali- ja terveyspalveluin tuettuna. Tällainen palveluiden kehittäminen kohti avopalveluita luo tarpeen myös uudistaa henkilöstön osaamista, toimintatapoja ja keskinäistä työnjakoa niin, että työtehtävät olisivat nykyistä kokonaisvaltaisempia.

Tehtävärakenteiden kehittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus on oiva työkalu päivittää henkilöstön osaaminen. Tarkoituksenmukaiset tehtävärakenteet, osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen ja mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen edistävät hoidon ja palveluiden laatua ja työssäjaksamista. Ne myös hälventävät eriarvoisuuden kokemusta eri ammattiryhmien välillä.

Lähihoitajatutkinnon sisältöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Opetuksen sisällössä pitäisi kyetä aistimaan avoinna oleva tulevaisuus: millaiselle palvelurakenteelle terveydenhuollon tehtävät asettuvat, millaisissa tehtävissä ja millaisin henkilörakentein terveydenhuollon ammattilaiset tulevaisuudessa työskentelevät?

Nykyisessä lähihoitajan tutkinnossa koulutuksen laaja-alaisuus on vahvuus, josta on pidettävä kiinni. Alan koulutuksessa käytännön taidot ovat tärkeässä asemassa, mutta taitoa on oltava myös tiedonhankinnassa, oppimaan oppimisessa ja valmiudessa kehittää omaa työtä.

Kokonaisuuden hallitseminen vaatii koko ammattihenkilöstön laaja-alaisuuden lisäksi uudenlaista asennetta yhteistyön mahdollistamiseksi.

Kaikki tämä vaikuttaa myös terveydenhuollon työn houkuttavuuteen ajatellen tulevia työvoimatarpeita.

Marjo Katajisto

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Suunnittelija

Riitta Vehovaara

Koulutustoimitsija Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL