Lukijoilta

Vankilan tehtävä myös
hoitaa ja kuntouttaa

Tällä palstalla nimimerkki "Järkyttynyt" toivoi vakavien rikosten rangaistuksia kovennettavan ja vankilaoloja heikennettävän (TS 17.6.). Kansanedustaja Ilkka Kantola torjui esitykset tehottomana rikosten torjunnassa viitaten myös Suomea velvoittaviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin (TS 20.6.). Olen Kantolan kanssa samaa mieltä hyvän sosiaalipolitiikan rikoksia ehkäisevästä vaikutuksesta.

Vangeille on tyypillistä erittäin huono terveydentila ja moniongelmaisuus. Taustalla on monesti syrjäytyneisyyttä, kaltoin kohtelua, heitteille jättöä ja laiminlyötyä huolenpitoa lapsuudessa. Erityisesti vankien mielenterveyshäiriöiden määrä on hälyttävä. Esiintyvyys on viisinkertainen muuhun väestöön verrattuna.

Yhdeksän kymmenestä vangista sairastaa päihderiippuvuutta (alkoholi, lääkeaineet, huumeet). Lähes joka toisella todetaan persoonallisuushäiriö, ahdistuneisuushäiriö, masennus tai muu psyykkinen sairaus. Lisäksi vangeilla esiintyy paljon neurokognitiivisia heikkouksia. Noin kolmannekselle suomalaisista pitkäaikaisvangeista on ADHD-tausta, johon yhdistetään aikuisiän toistuvaa väkivaltaisuutta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Peräti joka toisen vangin luku- ja kirjoitustaito on heikko. Vaikea luku- ja kirjoittamishäiriö on joka kolmannella vangilla. Häiriöiden hoitaminen vähentää uusintarikollisuutta.

Vankeuslaki ohjaa kuntouttamaan vankeja. Vankiloissa pitää tunnistaa vankien ongelmat sekä aloittaa hoito ja kuntoutus. Vankeusaika on otollinen tilaisuus puuttua myös psykososiaalisiin ongelmiin. Tehokkaalla hoidolla ja kuntoutuksella voidaan yhteiskunnan kustannuksia vähentää. Kuntoutunut vanki selviytyy paremmin asumisessa, raha-asioiden hoitamisessa, asosiaalisuus hellittää ja työkyky kohenee.

Sosiaalipolitiikalla on puututtava yhteiskunnan eriarvoistaviin rakenteisiin ja käytäntöihin, jotka heijastuvat myös terveyseroina. Havahtuminen terveydelliseen eriarvoisuuteen voisi tuoda uudenlaista ymmärrystä ja tehoa vankeinhoitoon.

Jukka Kärkkäinen

Lääketieteen tohtori ja psykiatrian erikoislääkäri Johtava ylilääkäri Vankeinhoitolaitos