Lukijoilta

Kirjoittajavieras: Uudistukset
ja demokratia

TS/<br />Johannes Yrttiaho on Turun joukkoliikennelautakunnan jäsen ja kaupunginhallituksen varajäsen (vas).
TS/
Johannes Yrttiaho on Turun joukkoliikennelautakunnan jäsen ja kaupunginhallituksen varajäsen (vas).

Johannes Yrttiaho

Turun oikeistolainen virkamiesjohto haluaa talousohjelman mukaan tehdä liikennelaitoksesta osakeyhtiön. Yhtiöittämisen vaihtoehtoja se ei arvioi. Annetaan ymmärtää, että vain yhtiömuoto mahdollistaisi kilpailutuksen ulkopuolelle jäämisen.

Tässä nojataan tarkoitushakuiseen tulkintaan EU-komission niin sanotusta Destia-päätöksestä, jolla valtion liikelaitosten toiminta kilpailluilla markkinoilla on asetettu kyseenalaiseksi. Kuntatasolla "yhtiöittämispakkoa" ei Kuntaliitonkaan mukaan kuitenkaan ole.

l

Riskinä yhtiöittämisessä onkin kaupungin oman joukkoliikennetoimijan menettäminen yksityisille. Yhtiömuoto on talousohjelman mukaan tarkoitettu voiton tuottamiseen, omistuspohjan laajentamiseen tai välietapiksi myynnissä. Muuten yhtiöittäminen ei ole kannattavaa verotussyistä.

Yhtiömuoto kaventaisi myös kuntalaisten valtaa vaikuttaa omaan joukkoliikennetuotantoon. Osakeyhtiölain mukainen yhtiöhallitus koostuisi asiantuntijajäsenistä, ei kuntalaisten valitsemista poliitikoista.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Joukkoliikenne on rakennemuutoksessa, joka aiheutuu EU-tason lainsäädännöstä ja kytkeytyy Paras-prosessiin. Tässä Suomen historian ehkä merkittävimmässä paikallishallinnon uudistuksessa taloudellisia säästöjä haetaan palveluita keskittämällä ja ulkoistamalla.

Tuloksena on demokratian heikentyminen: syksyn kuntavaaleissa maassa valitaan kuntaliitosten vuoksi 1 700 valtuutettua aiempaa vähemmän. Kun myös lautakuntapaikat vähenevät, kaventuu edustuksellisuus tulevaisuudessa merkittävästi.

l

Joukkoliikenteen osalta suunnitelmissa on seudullisen tilaajaorganisaation luominen. Talousohjelmassa tavoitellaan myös nykyisen kaupungin joukkoliikennelautakunnan lopettamista ja päätösvallan siirtämistä keskushallintoon, myöhemmin seudulliselle hallintoelimelle.

Seurauksena olisi virkamiesvallan kasvu. Demokratia ja kaupunkilaisten etu edellyttävät, että nykyinen hallintorakenne lautakuntineen säilytetään Turun sisäisen joukkoliikenteen osalta.

Joukkoliikenteen tulevaisuus on suurelta osin vielä selvitysten alla. Kiireellä laadittu talousohjelma heijasteleekin lähinnä kaupungin oikeistolaisen virkamiesjohdon ja sitä tukevien poliittisten voimien bisnesopeille perustuvia uskomuksia.

Paperi on oikeistoideologinen politiikkaohjelma - ei suunnitelma kaupungin taloustilanteen korjaamiseksi, kuten asia mielellään esitetään. Nyt on selvitettävä ja puolustettava myös vaihtoehtoja, joissa kaupunkilaisten demokraattisen vaikuttamisen välineet paranevat eivätkä heikkene.

Kirjoittaja on Turun joukkoliikennelautakunnan jäsen ja kaupunginhallituksen varajäsen (vas).