Lukijoilta

Toriparkki on
menneisyyden hanke

TS/Päivi Kosonen<br />Kaupungin keskustan pitäisi elävöityä ihmisistä, ei autoista, toteavat kirjoittajat.
TS/Päivi Kosonen
Kaupungin keskustan pitäisi elävöityä ihmisistä, ei autoista, toteavat kirjoittajat.

Turun kauppatorin alle suunniteltavan toriparkin kaava pyritään saamaan kaupunginvaltuuston siunaamaksi elokuussa, ja arkeologisten kaivausten uskotaan voivan alkaa jo kesällä 2008 (TS 8.5.).

Aikana, jolloin kiivaasti mietitään, miten ilmastonmuutosta voitaisiin hillitä ja yksityisautoilun kasvua rajoittaa, on uskomatonta, että Turun keskustaa aletaan kehittää uuden parkkiluolan voimin. Tulevaisuudessa autoilu ei voi olla enää niin helppoa ja halpaa kuin nykyisin, jos päästövähennystavoitteet aiotaan saavuttaa.

On erittäin vaikea ymmärtää, miksi Turkua halutaan viedä kivikautiseen suuntaan rakentamalla kaupungin sydämeen lisää tilaa autoille, joiden käytön ei suinkaan toivota lisääntyvän. Ihmisiä pitäisi päinvastoin kannustaa käyttämään kestävämpiä liikkumistapoja. Tulevaisuuteen katsomista olisi pikaraitiotien rakentaminen, joukkoliikennematkojen halventaminen, pyöräteiden ja -parkkien lisääminen sekä ennen kaikkea kävelykeskustan laajentaminen. Kaupungin keskustan pitäisi elävöityä ihmisistä, ei autoista.

Toriparkki torppaa vuosikausiksi keskustan pyöräteiden ja pikaraitiotien kehittämisen. Rakennusvaiheessa bussit joutuvat etsimään vaihtoehtoisia reittejä, minkä on arvioitu olevan kohtalokasta koko joukkoliikenteelle.

Emme voi hyväksyä, että myös tuleville sukupolville kuuluvaa kaupunkiamme rakennetaan lyhytnäköisen hyödyn kiilto silmissä, tulevaisuuteen katsomatta.

Aapo Rantanen

Puheenjohtaja

Elina Rantanen

Sihteeri

Turun Vihreät Nuoret ry.