Lukijoilta

Kassan kautta!

Tämän siitä saatte, kirkon johtomiehet, kun ette uskalla tehdä päätöksiä ajoissa! Hyssyttelemällä ja "sovittelemalla" koetatte pitää syrjintää harjoittavat äkkijyrkät pappismiehet kirkon piirissä, vaikka varoittavia esimerkkejä on jo liiankin kanssa. Pieni äärivähemmistö ei tapojaan muuta, vaikka kuinka sovittelisi!

Entisen SKDL:n hajottivat viime kädessä taistolaiset, joita pidettiin "yhtenäisyyden" vuoksi mukana, kunnes koko puolue oli kypsä kuopattavaksi. Vanhan perinteikkään rukoilevaisuusliikkeen hajottivat pappismiehet, joiden nimet löytyvät naispappeja vastustavasta vetoomuksesta.

Millä tahansa normaalilla työpaikalla Vammalan tapaus hoidettaisiin yksinkertaisesti pois päiväjärjestyksestä: Omasta työstään kieltäytyvä saisi poistua kassan kautta!

SLEY:n kaltaisten äärijärjestöjen toimintaa tuetaan kirkon verotuloilla. Seurakunnat tukevat niitä myös epäsuorasti antamalla seurakuntataloja korvauksetta heidän tilaisuuksiaan varten. Miksei näitä rahahanoja panna kiinni? Tunnetusti tehokas tapa vaikuttaa asenteisiin on käydä kukkarolla. Tavallisen kirkkoveron maksajan kannalta ei ole mukavaa nähdä verotulojen lihottavan järjestöjä, jotka vähät välittävät kirkkolaista.

Minua pappismiehenä risoo se, että nämä ääriväärät pappismiehet leimaavat samalla meidän tavallisten miespappien valtaosan käyttäytymisellään. Suurin osa meistä tukee luonnollisesti naispuolisia kollegoitamme.

Syrjintää ja työn valikointia "vakaumuksen" nimissä harjoittaville olisi viimeinkin tehtävä peli selväksi: Jos ei työ maita ja lakia noudateta, niin kassan kautta ulos!

Itsekin kirkonmies