Lukijoilta

Isot tuntikehysleikkaukset
ristiriidassa lukiolain kanssa

Tuntikehystä on esitetty supistettavaksi viisi prosenttia syksyllä 2007. Siitä kehyksen määrästä, mistä leikkausprosentti lasketaan, ei ole annettu selvää yksikäsitteistä tietoa, mutta vähennys olisi pahimmillaan 20-30 kurssia, lukion koosta riippuen. Se merkitsee noin kahdeksan prosentin vähennystä syksyllä tarjottaviin kurssimääriin, koska kolme jaksoa viidestä alkaa syksyllä. Kohteeksi joutuisivat myös ylioppilaskirjoitusten kannalta tärkeät opinnot.

Lukiolain 22 § mukaan "Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä opinto-ohjausta". Pikaiset suuret vähennykset ovat ristiriidassa tämän määräyksen kanssa. Lukiot ovat luokattomia eli opiskelija tekee valintansa koko opiskeluajalleen kolmeksi vuodeksi. Kerran tehtyyn opetussuunnitelman mukaiseen valintaan ei voi tehdä edellä mainittuja rajuja muutoksia rikkomatta laissa mainittua ylläpitäjälle eli kaupungille asetettua velvoitetta.

Opetustoimen määrärahat ovat lukioissa olleet vuosikausia vaatimattomat, niin käytettävien tuntien kuin arkipäivän toiminnan kannalta.

Esimerkiksi 440 opiskelijan lukion käyttömääräraha on 30 000 euroa vuodessa. Sillä hoidetaan muun muassa opetusväline-, kalusto- ja kirjallisuushankinnat, korjataan vialliset laitteet, kustannetaan monistuskoneet ja -paperit, maksetaan opettajien ja henkilökunnan koulutus, maksetaan erilaisiin tilaisuuksiin tarvittavien tilojen vuokrat jne.

Pekka Pesonen

Puolalanmäen lukion rehtori