Lukijoilta

Vasen laita se oikea

TS/Marko Survonen<br />Itsesäilytyksen kannalta on kirjoittajan mielestä edelleen turvallisinta kävellä vasenta laitaa aina kun vain on mahdollista ja ajaa ajoneuvolla oikeaa laitaa.
TS/Marko Survonen
Itsesäilytyksen kannalta on kirjoittajan mielestä edelleen turvallisinta kävellä vasenta laitaa aina kun vain on mahdollista ja ajaa ajoneuvolla oikeaa laitaa.

Päin vastoin, kuin usein luullaan, Suomessa ei vallitse oikeanpuoleinen liikenne, vaan oikeanpuoleinen AJONEUVOliikenne.

Jalankulkija ei ole ajoneuvo. Tämä sekaannus on Turussakin aiheuttanut ja tullee tulevaisuudessa aiheuttamaan vakaviakin liikenneonnettomuuksia etenkin kevyen liikenteen väylillä. Erityisesti Turussa tuo lisäystä ongelmaan vuosittain kaupungissa opiskelevat noin 17 000 korkeakouluopiskelijaa, joista pääosa on juuri kevyen liikenteen väylien käyttäjiä. Sääntöjen hämärtyminen luo epävarmuutta ja heikentää ennustettavuutta, mikä on vaara jo sinänsä.

Kansainvälisten tieliikennesopimusten ja -ohjeiden mukaisesti Suomessakin on jo ammoisista kansakoulun ajoista opetettu liikennekasvatuksessa, että nimenomaan turvallisuussyistä jalankulkijan tulee aina kulkea ajoneuvoliikennettä vastaan, so. käyttää ajoradan vasenta laitaa aina, kuin se vain on mahdollista. Myös voimassa oleva tieliikennelainsäädäntömme edellyttää samaa, ja tämä on nimenomaan erikseen todettu tieliikennelain perusteluissa.

Ajatusta tukee myös terve järki; jalankulkijan takaa samaa puolta lähes äänettömästi lähestyvä ajoneuvo aiheuttaa tilanteen, jossa toisaalta jalankulkija ei ajoneuvoa huomaa, toisaalta tästä johtuen ajoneuvon kuljettaja ei kykene riittävän hyvin ennakoimaan jalankulkijan käyttäytymistä. Nimenomaan sivuttaisliike on jalankulkijalla moninkertainen mihin tahansa ajoneuvoon verrattuna.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Huolimatta tieliikennelainsäädännön yksiselitteisestä kannasta jalankulkijan asemaan kevyen liikenteen kaistoilla, on Turun kaupunki nyt ryhtynyt maalaamaan näille väylille ohjeistusta, jonka mukaan - enteellisesti - oikeaa laitaa kävelevän lapsi-vanhempi -parin selän takaa ponnahtaa yllättävä ajoneuvo, polkupyörä. Katastrofin ainekset ovat valmiit. Tämä lähentelee mustaa huumoria, kun samalla mainostetaan liikennesääntöjen noudattamisen tärkeyttä.

Paitsi, että ohjeistus on selkeästi tieliikennelainsäädännön vastainen, on kokonaan jätetty huomiotta, että virheellinen liikenteen ohjeistaminen tuottaa kaupungille automaattisen tuottamuksellisen korvausvastuun virheellisestä ohjeistuksesta johtuvissa onnettomuuksissa, niin hoito- kuin muidenkin vahingonkorvausten osalta. Toki tieto ei teho-osastolla, jonne muutama omakin tuttuni on juuri tästä syystä joutunut, ei paljoakaan lohduta.

Toisaalta kannattaa muistaa, että Suomen oikeusjärjestelmään kuuluu oleellisesti, että moisista lainsäädännön kanssa ristiriitaisista ohjeista ei tarvitse piitata. Itsesäilytyksen ja lainsäädännön seuraamisen kannalta on edelleen turvallisinta kävellä nimenomaan sitä vasenta laitaa, ihan lainsäädännön ohjeiden mukaisesti, aina kuin vain mahdollista, ja ajaa ajoneuvolla oikeaa laitaa.

Jouko Heyno

FM, turvallisesti vasenta laitaa kulkeva Turku