Lukijoilta

Rauha

Kun sota päättyi puuttui asuntoja, jotka menivät pommituksissa. Sodan aikana avioliiton solmineita perheitä ilman asuntoa. Yli kymmenen prosenttia kansasta ilman asuntoa, evakkoina. Samaan aikaan oli hoidettava sotainvalidit, lesket, orvot, työvelvolliset eli koko muu kansa. Siviilipuolella vanhukset, sairaat, lapset. Maksettava isot sotakorvaukset. Sodasta palaavat nuoret ilman työpaikkaa, ilman ammattia. Kaikki hoidettiin, työllistettiin ilman rutinoita.

Ruotsinkieliset kieltäytyivät ottamasta alueilleen suomenkielisiä karjalaisia. Venäjänkieliset kolttalappalaiset asutettiin pohjoiseen. Kenenkään ei tarvinnut lähteä Afrikkaan tai Arabimaihin.

Jalat maassa