Lukijoilta

Uudet nuolivihreät
pahentaisivat ruuhkia

Nimimerkki "Koska rysähtää" toivoi TS:ssa 28.6.06, että Hämeenkadun ja Uudenmaankadun risteyksen liikennevaloihin lisättäisiin nuoliopastimet Hämeenkadulta vasemmalle kääntyville. Tämä toivomus on esitetty liikennesuunnittelulle usein aiemminkin. Toive on hyvin ymmärrettävä, sillä ruuhka-aikana vasemmalle kääntyminen Hämeenkadulta on hankalaa.

Esteenä toiveen toteuttamiselle on kuitenkin se, että tällöin muiden ajosuuntien vihreitä pitäisi lyhentää yhteensä uusien nuolivihreiden tarvitseman ajan ja nuolivihreitä edeltävän suoja-ajan verran. Jo nykyisellään kuitenkin myös muiden ajosuuntien kuljettajat haluaisivat omille ajosuunnilleen pidempiä vihreitä, jotta liikenne sujuisi ruuhkautumatta.

Tämän risteyksen valo-ohjauksessa joudutaan "jakamaan niukkuutta" - kaikille ajosuunnille ei yksinkertaisesti riitä riittävästi vihreää aikaa.

Uusien nuolivihreiden lisääminen lisäisi "kakunjakajien" määrää ja lyhentäisi muiden ajosuuntien vihreiden pituuksia.

Nimimerkki esitti myös, että nuolivalojen puutteesta johtuen Hämeenkadulta vasemmalle kääntyvät ajavat surutta päin punaista. Otsikon mukaan risteyksessä olisi jopa pakko ajaa päin punaista. Punaista päin ajoa arvioitaessa olisi syytä muistaa, että liikennevaloilla ohjataan risteykseen ajoa eikä risteyksestä poistumista.

Hämeenkadulta vasemmalle kääntyvät autot, jotka ovat ajaneet risteykseen vihreän aikana ja poistuvat risteyksestä vihreän päätyttyä eivät syyllisty punaista päin ajoon.

Punaista päin ajosta on kyse, jos kuljettaja ajaa risteykseen punaisen jo sytyttyä. Tätä ei Hämeenkadullakaan kenenkään ole pakko tehdä.

Matti Salonen

Liikenneinsinööri Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto