Lukijoilta

Kirjoittajavieras: Kaavoitus tehtävä kokonaisvaltaisesti

TS/Arto Takala
TS/Arto Takala

Olli A. Manni

Turku-strategiassa korostetaan monipuolisen asumisen merkitystä kaupungin kehitykselle. Erityisesti valtuusto on painottanut riittävää pientalotonttitarjontaa ja painopisteeksi on muun muassa ryhmien välisessä sopimuksessa määritelty saaret. Satavan-Kakskerran osayleiskaavan laatiminen on määrätty tehtäväksi tämän vuoden aikana.

Hirvensalon osayleiskaavaa laadittaessa tehtiin selvästi virhe, kun saaren länsiosa jätettiin suunnittelematta. Muutamassa vuodessa tonttimaa on loppumassa ja joudutaan jatkamaan kaavoitustyötä, joka olisi voitu tehdä aikanaan paljon vähemmällä vaivalla. Tapahtuneesta erheestä on syytä ottaa oppia ja tehdä kokonaisvaltainen osayleiskaava saarten eteläosaan.

Osayleiskaavan valmistelussa oli nähtävissä halukkuutta lähteä vain vähäisen kasvun mitoituksesta, jolloin asemakaavoitus tapahtuisi vain Satavassa. Tässä kohden lautakunta totesi, että sellainen kehitys tapahtuu ilman osayleiskaavaakin, eikä vastaa lautakunnalle asetettuja tavoitteita. Lautakunta halusi useita mitoituspohjia ja selvitykset niihin liittyvistä kustannusvaikutuksista.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Yleiskaavatoimisto toi lautakunnalle neljä vaihtoehtoa. Kaikissa vaihtoehdoissa Satavan osuus oli merkittävä, mutta vain vaihtoehto 2max käsitteli Satava-Kakskertaa kokonaisuutena. Se mahdollistaa seuraavan 30 vuoden aikana 10 000 asukkaan lisäyksen ja ympärivuotisen asumisen useimmilla nykyisillä kesämökkialueilla.

Tästä siis lähdetään liikkeelle. Tehdään kaavaluonnos ja käydään kuulemiskierros ja saadaan lausunnot. On reilumpaa lähteä riittävän kattavasta mallista, jonka pohjalta tehdään kaava. Se antaa pysyvän varmuuden kehityksestä ihmisille, jotka saarilla asuvat tai ovat sinne muuttamassa.

Omakotiasuminen tulee varmasti olemaan tyypillisin asumismuoto tulevaisuudessakin. On kuitenkin välttämätöntä kaavoittaa rivitaloja ja terassitaloja sekä yhtiömuotoisia pientaloalueita, joilla on selvää kysyntää.

Ratkaisujen täytyy sopia ympäristöönsä ja muodostaa esimerkiksi kylämäisiä yhteisöjä. Näin toimien saadaan myös kunnallistekniikan rakentamiskustannukset pidettyä aisoissa. Mitään ei tietenkään rakenneta, ellei kysyntää ole. Vuosittaiset väestön lisäykset tullevat olemaan muutaman sadan luokkaa.

Tehtyyn pohjaratkaisuun on Kakskerrassa suhtauduttu varovaisen myönteisesti, mutta Satavassa pelätään liian tehokasta rakentamista. Kerrostalot ovat suuri peikko ja liikenneyhteyksiä hämmästellään. Muutoksen pelko on normaalia, mutta toivottavasti prosessi jatkuu myönteisen vuorovaikutuksen merkeissä. Tulevan asemakaavoituksen painopisteitä voidaan muuttaa ja voidaan huolehtia siitä, että rakentamisen laatu vastaa alueen vaatimuksia. Etsitään mahdollisimman hyvät ratkaisut.

Kirjoittaja on Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunnan vpj. (kok).