Lukijoilta

Ruotsinkielinen koulu
toisi säästöjä Kaarinassa

Olen mielenkiinnolla seurannut keskustelua ruotsinkielisen ala-asteen perustamisesta Kaarinan kaupunkiin. Virkamiehet ovat esittäneet ruotsinkielistä koulua alustavassa hankesuunnitelmassa 2005 todeten hankkeen olevan taloudellisesti erittäin kannattava Kaarinan kaupungille. Kun itse yritän lukea suunnitelmaa (missä vertaillaan tulevia kustannuksia Kuusiston kouluun, mikä on kooltaan saman suuruinen kuin ehdotettu ruotsin kielinen koulu) huomaan että:

Kuusiston koulussa yksi oppilas maksaa 45 euroa vuodessa Kaarinan kaupungille valtionosuuksien jälkeen.

Nykyisessä järjestelyssä, missä ruotsinkieliset lapset käyvät koulua Turussa, maksaa vastaavasti yksi ruotsinkielinen oppilas Kaarinan kaupungille 1178 euroa vuodessa (aika kallista).

Kaupungin virkamiesten esittelyssä uuden koulun (sisältää muutakin kuin ruotsinkielistä koulua) myötä nämä kustannukset pienentyvät juuri siihen samaan 45 euroon vuodessa.

Ennuste oppilasmäärästä esimerkiksi lukukaudelle 2006-2007 (ilman kaupungin väestön kasvua) on että koulussa 69 ruotsinkielistä lasta. Koulun rakentamisen myötä säästöä kertyisi sillä lukukaudella laskelmien mukaan 78 177 euroa.

Kaarina on joutumassa säästökuurille ja palveluja karsitaan, väistämättä tulee mieleen että joko kaupunginvaltuutetut eivät ole perehtyneet asiaan tai ovat muuten ennakkoluuloisia ruotsalaista vähemmistöä kohtaan.

Valtuuston puheenjohtaja Merja Kantalainen ei halua edes ilmaista koulurakennusta. Ruotsinkieliset rahastot ovat kertoneet että on mahdollisuuksia saada avustusta koulukompleksin rakentamiskustannuksien kattamiseen.

Kaarinalainen veronmaksaja, kahden alle 5-vuotiaan ruotsinkielisen lapsen isä