Lukijoilta

Ruotsinkielinen
koulu Kaarinaan

Yhdymme Staffan Lindbergin ja Marko Joaksen mielipidekirjoitukseen (TS 21.9.) Tiedämme mikä Kaarinan kaupungin taloudellinen tilanne tällä hetkellä on ja sen vuoksi mielestämme nyt olisi aika säästää rahaa kaikilla mahdollisilla järkevillä tavoilla.

Yksi tapa on perustaa Kaarinaan oma ruotsinkielinen koulu. Tällä hetkellä ruotsinkieliset oppilaat käyvät koulua Turussa, ja se maksaa.

Koulun hankekustannuksiin on todennäköisesti saatavilla ulkopuolista rahoitusta (suomenruotsalaiset säätiöt) mikäli hanke toteutetaan erillisenä ruotsinkielisenä yksikkönä.

Kyseisen hankesuunnitelman palauttaminen jatkoselvittelyä varten, koskien 1-2 luokkien yhdistämistä Ylikylän, Piispanristin tai Hovirinnan kouluun, lienee turhaa, mikäli ulkopuolisia ruotsinkielisiä säätiöitä toivotaan hankkeen rahoittajiksi.

Muilla suomenkielisillä paikkakunnilla suomenruotsalaiset säätiöt ovat rahoittaneet koko koulun rakentamisen paljon pienemmille oppilasmäärille.

Toivomme että päätökset tehdään kunnolla faktoihin paneutuen eikä pelkästään tunnepohjalla.

Tekemisiänne, hyvät poliitikot, seurataan tällä hetkellä tarkkaan monessa kaarinalaisessa perheessä ja toivomme asiaan nopeaa ratkaisua.

Kannattaako muutaman vuoden kuluttua lähettää yli 100 ruotsinkielistä oppilasta Turkuun?

Annika Ålgars ja Jyrki Ukkonen

(Alexin 2 v, Theresen 1 v

vanhemmat)

Catharina ja Sten Nordström

(Carolinen 1 v vanhemmat)