Lukijoilta

Uusi polttolaitos kauas asutuksesta

TS/Marttiina Sairanen<br />Uusi jätteenpolttolaitos on kirjoittajan mielestä sijoitettava mahdollisimman kauas asutuksesta.
TS/Marttiina Sairanen
Uusi jätteenpolttolaitos on kirjoittajan mielestä sijoitettava mahdollisimman kauas asutuksesta.

Kirjoituksessaan (TS. 21.9.) toimitusjohtaja Markku Lehtokari valittelee sitä, että Orikedon alueen asukkaat ovat huolissaan terveydestään ja asumisviihtyvyydestään, uuden massiivisen polttolaitoksen rakentamisen johdosta.

Hän vähättelee haittoja ja väittää pelkojen olevan aiheettomia, vaikka laitoksen sijoittamista suunnitellaan keskelle asuinaluetta ja tarkoitus on tuoda 25 kunnan jätteet käsiteltäviksi alueen suurimpaan asutuskeskukseen.

Kaiken lisäksi tarkoitus on saada mahdollisimman suuri liiketaloudellinen hyöty ja poltettavaksi halutaan myös ns. biojäte, vaikka se lisää päästöjä ja terveydellisiä haittoja.

Esitetään teoreettisia ja pelkkiin olettamuksiin perustuvia, osin virheellisiäkin laskelmia mutta kenenkään on mahdotonta varmasti tietää, mitä poltettava sekajäte sisältää ja mitkä ovat todelliset päästöt, haitat ja riskit.

Ne valitettavasti paljastuvat vasta pitkien aikojen, vuosien ja vuosikymmenien kuluessa. Kuka ottaa vastuun ja minkälaisen? Belgiassa ja Ranskassa on varottavia esimerkkejä kun on ryhdytty tutkimaan seuraamuksia vastaavanlaisista tapauksista. Ihmisten keski-ikä on oleellisesti laskenut, syöpäkuolemat huomattavassa määrin lisääntyneet ja laitoksia on jouduttu terveydellisistä syistä sulkemaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Jätteenpoltto sinällään saattaa nykytekniikalla olla jollain lailla puolusteltava tapa ratkaista hävittämisongelma. Mutta laitos on sijoitettava mahdollisimman kauas asutuksesta. Sen varmasti tajuaa jokainen, joka vähänkin miettii asiaa.

Eikö yksikään asianosainen voi vähitellen katsoa rehellisesti totuutta silmiin ja valitella sitä, että on tehty perustavaa laatua oleva virhe. On käsittämätöntä, että näin suuren, kalliin ja kauaskantoisen hankkeen yhteydessä, ensimmäinen ja tärkein asia eli laitoksen sijainti, on jätetty kokonaan vaille huomiota.

Ei ole esitetty minkäänlaista vaihtoehtoa paikalle, joka jo 30 vuotta sitten oli väärä ja nykyisin täysin sopimaton tähän tarkoitukseen, terveydellisten, sosiaalisten, liikenteellisten ja kansallismaiseman turmelemisen ym. näkökohtien perusteella.

Virheitäkin tapahtuu, mutta niistä on otettava oppia, ja kolmenkymmenen vuoden aikana olisi jo luullut löytyvän vaihtoehtoja. Tarkoitus ei ole kuitenkaan etsiä syyllisiä, vaan saada asianomaiset vihdoinkin tajuamaan tilanne ja tekemään korjaavat toimenpiteet, koska se on vielä täysin mahdollista.

Sitä paitsi tällainen hanke on aina myös suuri strateginen mahdollisuus. Mikäli laitosta ei rakenneta, niin alueella on vielä runsaasti potentiaalista tilaa hyödynnettäväksi esimerkiksi asumistarkoitukseen, koska tonteista on kaupungin alueella huutava pula. Tarvitaan vain hyvää tahtoa ja ennen kaikkea vastuuntuntoa, hoitaa asia meidän kaikkien yhteiseksi parhaaksi.

Raimo Uusikartano