Lukijoilta

Kuntaliitoksiin viimein vauhtia

Selvitysmiehen annettua raporttinsa on maassamme vellonut melkoinen kuntakeskustelu. Keskusta on ajamassa aluekuntamallia ja sosiaalidemokraatit kuntaliitoksia. Kokoomus lienee tässäkin asiassa lähempänä sosiaalidemokraatteja kuin keskustaa.

ÅU:ssa on käyty vilkasta keskustelua Turunmaan kunnan muodostamisesta. Kirjoitin runsaat neljä vuotta sitten tälle osastolle "mätäkuun" juttuna Kaarinan ja Paraisten kuntaliitoksen eduista. Asia lienee entistä ajankohtaisempi.

Olen asunut 23 ensimmäistä elinvuottani Kaarinassa ja viimeisimmät 25 vuotta Paraisilla, joten minulla on melko hyvä käsitys kummankin kaupungin luonteesta. Olen asunut myös kolmisen vuotta itäisellä Turunmaalla, Taalintehtaalla, joten sekin alue on minulle tuttu. Voi helposti todeta, että Paraisten järkevät intressit ovat aivan muualla kuin itäisellä Turunmaalla.

Sinänsä on hyvin ymmärrettävää, että Turunmaalla asuvat ruotsinkieliset pyrkivät pitämään nykyisen kielellisen enemmistöasemansa. Valitettavasti sillä voi olla Paraisten kehitystä haittaava vaikutus.

Sen sijaan, että pidettäisiin esillä Poikluomantien yhteyttä ryhdytäänkin kaivamaan esiin Karunatietä. Olin itsekin Paraisten valtuustossa kannattamassa Karunatietä. Aikaa siitä on kuitenkin jo kaksikymmentä vuotta, joten tiehanke olisi varmasti jo haudattu lopullisesti, ellei nyt alettaisi kehittää Turunmaan kuntaa.

Itäinen Turunmaa suuntautuu selvästi Saloon ja Helsinkiin. Läntinen Turunmaa Kaarinaan ja Turkuun. Nämä ovat näiden alueiden luontaiset kehityssuunnat.

Koska lienee selvää, että Parainen ja Kaarina eivät voi lyhyellä tähtäimellä yhdistyä olisi hyvä alku kehitykselle läntisen Turunmaan kuntien yhdistyminen. Tämä voisi tapahtua hyvinkin nopealla aikataululla.

Jarmo Kallinen

Parainen