Lukijoilta

Biopolttoaineet merkittävä osa
kestävämpää liikennepolitiikkaa

TS/Kai Aulio<br />Ruotsissa yhtiöt saavat ekoautojen ostosta verohelpotusta, ja kaikki biopolttoaineet ovat verovapaita.
TS/Kai Aulio
Ruotsissa yhtiöt saavat ekoautojen ostosta verohelpotusta, ja kaikki biopolttoaineet ovat verovapaita.

TS:n autoiluliitteessä (TS 19.9.) esiteltiin biopolttoaineita, mutta epäiltiin niiden kilpailukykyä markkinoilla lähivuosina. Nykyisen lainsäädännön puitteissa näin saattaa ollakin. Laajemmasta näkökulmasta muutos on kuitenkin välttämätön: ei ole kestävää, että yhteiskuntamme on riippuvainen ympäristöä raskaasti kuormittavasta öljystä.

Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna öljyriippuvuus on asettanut kaikki länsimaat epäterveellä tavalla riippuvaisiksi öljyn markkinahinnoista. Kaiken lisäksi väheneviä öljyresursseja hallitsevat muutamat poliittisesti epävakaat - ja usein epädemokraattiset - valtiot.

Koko asetelma pitäisi siis kääntää toisin päin: miten biopolttoaineista saadaan kilpailukykyisiä? Meillä on kaikki tarvittavat keinot omissa käsissämme. Naapurimaamme Ruotsin esimerkki osoittaa, että biopolttoaineiden osuutta voidaan kasvattaa hyvinkin nopeasti. Ruotsin vihreät saivat jo kolme vuotta sitten sovittua yhteistyösopimuksessaan sosiaalidemokraattisen hallituksen kanssa ympäristöystävällisen liikennepolitiikan periaatteet.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ekoautot ja biopolttoaineet ovat nopeasti tulleet myös taloudellisesti kilpailukykyisiksi ekologisen veropolitiikan ansiosta. Ruotsissa yhtiöt saavat ekoautojen ostosta verohelpotusta, ja kaikki biopolttoaineet ovat verovapaita.

Viime budjettineuvotteluissa päätettiin verovapauden jatkamisesta vähintään vuoteen 2013 asti. Tämä on tärkeä signaali autoliikkeille ja yrityksille, jotka tekevät markkinointi- ja investointisuunnitelmansa pitkällä aikavälillä.

Neljä suurta autovalmistajaa onkin käynnistänyt valtavan kampanjan ekoautojen markkinoimiseksi, ja autojen kysyntä on kasvanut tänä vuonna eksponentiaalisesti. Lisäksi useissa kaupungeissa ekoautoja tuetaan sillä, että niillä voidaan parkkeerata keskustassa ilmaiseksi ja niillä voidaan ajaa bussikaistoilla. Ekoautojen vähäisten päästöjen takia onkin järkevää tukea niillä liikkumista juuri kaupunkien keskustoissa.

Luonnollisesti Suomessa on tavoiteltava samaa kehitystä, mutta toistaiseksi poliittista tahtoa ei hallitukselta ole löytynyt. Kysymys on toisaalta laajemmasta veropolitiikkamme perusongelmasta: suomalaista keskustelua ja arvovaltaista valtiovarainministeriötä ohjaa konservatiivinen veropolitiikka, josta puuttuu luova tulevaisuusvisiointi ja rohkea uskallus kehittää suomalaista yhteiskuntaa. Kaikki uusi, jonka nähdään uhkaavan olemassa olevia verokertymiä, saa osakseen syvää epäluuloa.

Myös Turun kaupungin tulisi olla edelläkävijä biopolttoaineiden käytön tukemisessa, kunhan valtion veropolitiikka saadaan korjattua. Joukkoliikenteessä tulisi siirtyä biokaasun käyttöön, ja ekoautojen parkkeeraminen keskustassa tulisi tehdä maksuttomaksi. Ekoautojen myötä keskustan ilmanlaatu paranisi, ja viihtyvyys kasvaisi. Samanaikainen satsaus kävelykeskustan laajentamiseen antaisi Turulle huomattavaa mainetta Suomen ympäristöystävällisimpänä ja viihtyisimpänä kaupunkina.

Keskustan liikenteen kehittäminen tulisikin nähdä nykyistä kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta, jossa otetaan huomioon keskustassa kulkemisen viihtyvyys, keskustan saavutettavuus kaikilla kulkuneuvoilla sekä keskustan yritysten vetovoimaisuus. Sen sijaan, että keskustellaan yhdestä toriparkista, pitäisi meidän keskustella kokonaisuudessaan ympäristö- ja ihmisystävällisemmästä liikennepolitiikasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Suomella on biopolttoaineiden saralla erityisen hyvät mahdollisuudet tuottaa itse biokaasua ja biodieseliä. Myös muut biopolttoaineet olisivat rohkealla veropolitiikalla kilpailukykyisiä. Aikainen panostus tulevaisuuden tekniikkaan avaisi suomalaisille yrityksille markkinoita kasvavalla teknologia-alalla. Mutta ennen kaikkea kestävämpi liikennepolitiikka antaisi meille mahdollisuudet parempaan elämään puhtaammassa ympäristössä.

Ville Niinistö

Turun kaupunginhallituksen jäsen Vihreän liiton varapuheenjohtaja