Lukijoilta

Grillaaminen kuuluu kesään - parvekkeellakin?

TS/<br />Kirjoittaja on Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n toimitusjohtaja.
TS/
Kirjoittaja on Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n toimitusjohtaja.

Kaisa Leiwo

Grillaaminen kuuluu olennaisena osana suomalaiseen kesään. Omakotitalon tai kesämökin pihalla tämä ruuanlaittotapa ja harrastus saa lähinnä naapureilla veden kielelle. Rivi- ja kerrostaloissa se sen sijaan herättää ristiriitaisempia tunteita.

Jo keväällä aloitetaan keskustelut siitä, onko takapihalla tai parvekkeella grillaaminen sallittua. Pohditaan kieltääkö laki parvekkeella grillaamisen - jos ei, niin kuka sitten? Yksi grillaa, toinen paheksuu, kolmas ymmärtää naapurin grillipihvin tuoksun kuuluvan kesään.

Varsinaisesti grillaamista ei kiellä mikään laki. Aikaisemmin kaupunkien järjestyssäännöissä on voinut olla parvekegrillaamisesta säännöksiä. Järjestyssäännöt kuitenkin kumottiin, kun yhtenäinen järjestyslaki tuli voimaan 1.10.2003. Järjestyslaissa ei ole grillaamista koskevia määräyksiä.

Taloyhtiössä voidaan laatia omat yhtiökohtaiset järjestysmääräykset. Järjestysmääräyksillä turvataan nimensä mukaisesti taloyhtiön järjestystä ja pyritään luomaan asumiselle viihtyisät puitteet. Täysin mielivaltaisia sääntöjä ei voida laatia tai ne jäävät vaille vaikutusta. Sääntöjen on oltava sellaisia, etteivät ne rajoita normaalia asumista.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Useiden kerrostaloyhtiöiden järjestysmääräyksissä lukee, että parvekkeella grillaaminen on kielletty. Tällaisessa kiellossa on sen valvomisen vaikeuden lisäksi toinen ongelma: miten kiellon rikkomisesta voidaan pätevästi rangaista?

Järjestysmääräysten rikkomisesta voidaan asunto-osakeyhtiölain mukaan ottaa huoneisto yhtiön hallintaan jopa kolmeksi vuodeksi. Hallintaanottoa ei kuitenkaan voida tehdä, jos rikkomuksella on vain vähäinen merkitys. Kyseessä on niin järeä toimenpide, että pelkkä grillaamiskielto sellaisenaan jää käytännössä vaille oikeusvaikutusta. Sen vuoksi parvekegrillaamista koskevaa kieltoa ei tulisikaan ottaa niin yksioikoisesti ja ilman parempia perusteluja yhtiön järjestysmääräyksiin.

Suomen Kiinteistöliiton mukaan kieltämisen sijaan tulisi kiinnittää huomiota siihen, ettei paloturvallisuus vaarannu tai ruuan laitosta aiheudu selkeää haittaa tai häiriötä ympäristölle. On erittäin epätodennäköistä, että tuomioistuinkaan hyväksyisi huoneiston hallin-taanoton sillä perusteella, että asukas paloturvallisuusmääräyksiä rikkomatta tai selkeää haittaa aiheuttamatta pelkästään grillaamalla rikkoisi järjestysmääräyksiä.

Myös vuokrataloissa grillauskiellon tehokkuus pitäisi arvioida tähän tapaan, jos mietitään vuokrasuhteen irtisanomista tai purkamista. Kerros- ja rivitaloissa on jo rakennuksen muodon, materiaalien ja sijainnin vuoksi huomattavia eroja, samoin on grilleissäkin, joten grillaajan on varmistettava paloturvallisuus tapauskohtaisesti. Kun paloturvallisuudesta huolehditaan, taloyhtiössä voidaan säilyttää kesämieli ja ilman kieltojakin pyrkiä huomioimaan naapurit. Suomen grillikausi on sen verran lyhyt, että selkeää haittaa tai häiriötä aiheuttamaton grillaaminen sallittakoon.

Kirjoittaja on Varsinais-Suomen Kiinteistöliiton toiminnanjohtaja.