Lukijoilta

Potilaat tarvitsevat turvallisia
ja edullisia lääkkeitä

Proviisori Janne Leino jatkaa kirjoitteluaan apteekeista ja lääkkeistä (TS 20.6.). Leinon toistuvat väärät väitteet toiminnastani alkavat vaikuttaa jo järjestelmälliseltä kampanjalta. Haluan jälleen kerran oikaista Leinon kirjoituksessa olleita väitteitä.

EY-tuomioistuimen tuore päätös koski Ruotsin apteekkien toimintaa. Päätöksellä ei ole suoraan vaikutusta Suomeen, minkä olen myös julkisesti todennut. En ole perustamassa työryhmää tutkimaan itsehoitolääkkeiden vapauttamista.

Asia on sen sijaan ollut esillä KTM:n asettamassa työryhmässä. Leinon tapa esittää jatkuvasti vääriä väitteitä asettaa hänen asiantuntemuksensa outoon valoon. Lääkepolitiikasta riittäisi kyllä keskusteltavaa tosiasioihin pohjautuen.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu lääkekorvausuudistusta ja lääkelain uudistamista. Esitykset ovat olleet laajalla lausuntokierroksella. Lääkekorvausmenojen kasvuun pyritään vaikuttamaan muun muassa lääkkeiden tukkuhintoja alentamalla ja kohdentamalla apteekkien saamat alennukset lääkkeiden myyntihintoihin. Lääkekorvausmenojen kasvuun voidaan vaikuttaa myös muilla keinoilla. Esimerkiksi Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto tekee työtä lääkkeiden määräämiskäytäntöjen yhtenäistämiseksi. Ennaltaehkäisevä terveyden edistäminen on myös erittäin tärkeää. Tutkitusti tupakanpolton lopettamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi ihmisten terveydentilan parantamiseen. Tämän vuoksi ministeriössä on valmisteltu esitystä nikotiinikorvaushoitojen myynnin vapauttamisesta myös päivittäistavarakauppoihin. Lausuntokierroksella esitys sai laajan kannatuksen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Lääkemenojen kasvun hillitsemiseksi on viime vuosina tehty monia eri toimenpiteitä. Pari vuotta sitten toteutunut lääkevaihto on osoittautunut onnistuneeksi uudistukseksi. Uusien keinojen hakemista on jatkettava muun muassa terveyden edistämisen, lääkemääräyskäytäntöjen ja lääkejakelun kehittämisen avulla. Tässä työssä tarvitaan myös apteekkien asiantuntemusta.

Sinikka Mönkäre

Sosiaali- ja terveysministeri