Lukijoilta

Perusopetuksen ja varhais-
kasvatuksen laatu turvattava

TS/Eeva Suojanen<br />Päiväkoti- ja kouluverkkotarkistuksista on käytävä perusteellinen keskustelu, johon myös vanhemmat tulee ottaa riittävän ajoissa ja avoimesti mukaan, sanovat kirjoittajat. Kuvassa pieniä loimaalaisia, entisiä esikoululaisia, nykyisiä koululaisia.
TS/Eeva Suojanen
Päiväkoti- ja kouluverkkotarkistuksista on käytävä perusteellinen keskustelu, johon myös vanhemmat tulee ottaa riittävän ajoissa ja avoimesti mukaan, sanovat kirjoittajat. Kuvassa pieniä loimaalaisia, entisiä esikoululaisia, nykyisiä koululaisia.

Peruskoulu- ja päiväkotiverkostoissa on meneillään historian suurin myllerrys: päiväkoteja ja kouluja lakkautetaan ja yhdistetään, monista investoinneista luovutaan, tilankäyttöä tehostetaan ryhmä- ja luokkakokoja suurentamalla ja henkilöstöä palkataan mahdollisimman vähän. Koululaisille tämä merkitsee liian usein entistä pidempiä ja vaarallisempia koulumatkoja, henkilökohtaisen ohjauksen riittämättömyyttä ja levottomuuden kasvua luokissa ja päiväkotiryhmissä.

Liian monissa kunnissa koulutilat rappeutuvat, oppikirjoja ei riitä kaikille oppilaille, tukipalveluita on entistä vaikeampi saada ja työntekijöiden työssä jaksaminen vaarantuu. Kokonaisuudessaan kehitys uhkaa heikentää koulutuksen ja varhaiskasvatuksen laatua sekä lasten hyvinvointia. Samalla se kiihdyttää syrjäytymiskehitystä sekä kalliiden tuki- ja erityispalvelujen tarvetta tulevaisuudessa. Kunnat ovat houkutelleet perheitä laadukkailla ja lähellä koteja sijaitsevilla palveluilla. Moni perhe tuntee tulleensa petetyksi valittuaan asuinpaikan nyt lakkautuslistalla olevan päiväkodin tai koulun läheisyydestä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Vanhemmat ympäri Suomen ovat huolissaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen leikkauksista. Leikkauspäätökset tehdään ikäluokkien pienenemisen ja kuntatalouden kiristymisen nimissä. Ikäluokkien pienentyessä päiväkoti- ja kouluverkkojen tarkistamisilta tuskin vältytään, mutta ne eivät saa johtaa luokka- ja ryhmäkokojen kasvamiseen eikä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun heikkenemiseen. Päätöksien tulee perustua aina todellisiin ja oikeansuuruisiin väestö- ja oppilasennusteisiin. Kiireellisiä toimia tarvitaan myös kuntien talouden tasapainottamiseksi ja riittävien perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen voimavarojen turvaamiseksi koko maassa.

Vanhempien näkökulmasta politiikkaa sanelevat liiaksi vaihtoehdottomat taloudelliset reunaehdot, eikä perheiden elämää ole tarkasteltu kokonaisvaltaisesti. Voi jopa kysyä, olemmeko hiljaisesti - ilman koulutuspoliittista keskustelua - päättäneet laskea varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laatua ja sitä kautta lasten hyvinvointia? Jokaisella koululaisella on perusopetuslain mukaan oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan opetukseen. Varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevien päätösten ei pidä olla vain taloudellisesti, vaan ennen kaikkea pedagogisesti ja lasten hyvinvoinnin kannalta kestäviä ratkaisuja. Päätöksenteon on tapahduttava avoimesti eri osapuolia kuullen ja erilaisia vaihtoehtoja pohtien. Päiväkoti- ja kouluverkkotarkistuksista on käytävä perusteellinen keskustelu, johon myös vanhemmat tulee ottaa riittävän ajoissa ja avoimesti mukaan.

Monilla paikkakunnilla on herätty puolustamaan lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen oppimis- ja kasvuympäristöön. Tällainen kansalaisten aktivoituminen on osoitus vastuullisuudesta ja huolenpidosta. Se ei ole toimivan demokratian uhka vaan sen voimavara.

Sari Sarkomaa Puheenjohtaja Pirjo Somerkivi Toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto