Lukijoilta

Hyväosaisten asialla

Älkäämme unohtako, me eläkeläiset ja muut vähäväkiset, että se oli Sauli Niinistön tahdosta, kun meidän pienien säästöjemme koroille asetettiin 30 prosentin lähdevero. Sitä vastoin ei olisi tullut kuuloonkaan hänen aikanaan, että ökyrikkaiden osakkeiden osingot olisi saatettu veronalaisiksi.

Nyt tämän hallituksen aikana siihen on pieneltä osin puututtu, vaikka ei rohjettu täysin samaan kuin säästöjen verotuksessa. Niinistö myöskin huolehti hyväosaisten, hyvin toimeentulevien kaikenpuolisesta hyvinvoinnista mallikelpoisesti. Joten tuskin kukaan on epätietoinen, kenen etuja hän presidenttinä ollessaan ajaisi.

Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää