Lukijoilta

Työssä vaivatta näkeminen
oleellinen osa toimintakykyä

Haluaisin tuoda esille pienen, mutta kiusallisesti työntekoa haittaavan asian julkisesti esille. Nimittäin ATK:n näytöllä olevien kirjaimien ja merkkien koon pieneneminen vaikka näyttöruudun koko on kasvanut.

  Nykyisin lähes kaikki käyttävät tietokonetta, enemmän tai vähemmän. He, jotka istuvat päätteen ääressä ja joutuvat tekemään päivittäisen työpanoksensa sen äärellä, ei ole aivan sama minkä kokoista tekstiä he tuijottavat.

Uudet ohjelmistot ja vanhojen päivitykset saavat usein työntekijän hieraisemaan silmiään toiseenkin kertaan, kun teksti on vaivoin luettavissa.

Uusissa LCD -näytöissä fonttikoko on tehtaan perusasetuksissa jo säädetty hyvin pieneksi. Tämä tekee sen, että työpaikkakäynneillä, joita työfysioterapeuttina saan usein tehdä, joudun ongelmallisen tilanteen eteen. Perusergonomia on työpisteessä kunnossa, mutta iäkkäämpi työntekijä, joka on pärjännyt aikaisemmin hyvin omilla laseillaan, ei näe nyt hyvin ja silmät oireilevat. Syynä tähän on usein juuri edellä mainitut näyttöruudun tekstin ja merkkien pieneneminen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Valtioneuvoston päätöksestä näyttöpäätetyöstä 1404/93 antaa työterveyshuollolle toimintaohjeet. Työpisteen ergonomian parantaminen ja mahdollisilla muilla ratkaisuilla pyritään siihen, että työntekijä selviytyisi omassa työpisteessään ja näkisi vaivatta omilla yleislaseillaan. Kun korjauksista huolimatta työntekijä ei näe, pitää harkita erityistyölasien hankintaa. Tällöin tehdään lähete työnäköön erikoistuneelle optikolle, jonka lausunnosta ilmenee, että työntekijä tarvitsee toiset lasit (erityistyölasit) näyttöpäätetyöhön. Nämä on työnantajan korvattava.

Tänä päivänä jolloin työntekijöiden eläkkeelle jäämistä pyritään myöhentämään, ei ikääntymisen tuomia luonnollisia muutoksia voida välttää. Työssä jaksaminen ja työssä vaivatta näkeminen on oleellinen osa työtoimintakykyä. Jos sitä voidaan edesauttaa niinkin pienellä panostuksella kuin fonttikoon suurentamisella, se kannattaa tehdä. Työntekijöille näyttöruudut, joista he voivat itse suurentaa tai pienentää tekstiä ja ohjelmistojen tekijät (jotka itse ovat usein nuoria) ymmärtäisivät, että ohjelmiston vaivaton luettavuus saa työnteon sujumaan ja jopa hymynkin huulille.

Seija Sunnarborg Työfysioterapeutti