Lukijoilta

Kan-kodin toiminnasta
ei ole aiheutunut häiriötä

Katteluksen asukasyhdistys ry:n puheenjohtajan Heikki Väyrysen kirjoitukseen (TS 23.5.) viitaten: Raision kaupunginhallitus päätti 19.4.2004 vuokrata rakennuksen Kaanaanrannassa toistaiseksi Kristilliselle alkoholisti- ja narkomaanityö ry:lle. Päätöksen mukaan vuokrasopimus tulee tehdä ensin yhdeksi vuodeksi (koeaika), jonka aikana toimintaa arvioidaan yhteistyössä lähiseudun asukkaiden kanssa. Jos toiminnasta aiheutuu selvää häiriötä asutukselle, vuokrasopimusta ei jatketa. Vuokrasopimus allekirjoitettiin 1.5.2004.

Kaanaan omakotiyhdistys ry antoi kaupungille 8.4.2005 Kristillisen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n pyynnöstä lausunnon kokemuksista Kan-kodista Kaanaassa. Lausunnon mukaan omakotiyhdistys keskusteli vuosikokouksessaan maaliskuussa 2005 Kan-kodista noin vuoden aikana kertyneistä kokemuksista. Keskustelun lopputuloksena kokous päätti, että yhdistys ei nähnyt perusteltuja syitä asettua vastustamaan Kan-kodin toimintaa Kaanaanrannassa.

Kaupungin hallinnon tietoon ei ole tullut, että Kan-kodin toiminnasta olisi aiheutunut häiriötä. Tästä syystä kaupunginhallitus totesi, että vuokrasuhde jatkuu 1.5.2004 allekirjoitetun vuokrasopimuksen mukaisesti toistaiseksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Asian valmistelijat eivät tienneet, että Kaanaassa Kan-kodin lähistöllä toimii omakotiyhdistyksen lisäksi toinen asukasyhdistys. Jos asia olisi ollut tiedossa, asukasyhdistykseltä olisi kysytty, onko Kan-kodin toiminnasta aiheutunut selvää häiriötä asutukselle. Heikki Väyrynen toteaa kirjoituksessaan, ettei Kan-kodista ole hänen tietojensa mukaan ole ollut alueella konkreettista haittaa. Koska häiriötä ei ole ilmennyt, kaupungin ja Kan-kodin välinen vuokrasopimus olisi joka tapauksessa jatkunut toistaiseksi.

Väyrysen kirjoituksessa mainitussa alueen asukkaiden epäluottamuksessa kaupungin päätöksentekoon lienee kysymys oikeasti Kan-kodin toimintaan liittyvistä ennakkoluuloista, jotka ovat nyt käytännössäkin osoittautuneet aiheettomiksi.

Heikki Väyrynen on Raision kaupungin luottamushenkilö: hän on valtuutettu ja henkilöstölautakunnan puheenjohtaja. Kaupungin hallintoa tuntevana hän olisi voinut ottaa yhteyttä asian valmistelijoihin lausunnon pyytämisestä ja asian uudelleen käsittelemisestä. Hän valitsi kuitenkin mielipidekirjoittelun tien.

Kari Karjalainen Raision kaupunginjohtaja Jari Niemelä Raision kaupunginlakimies