Lukijoilta

Vakkasuomalainen
terveydenhuolto valinkauhassa

TS/Harri Pälviranta<br />Vakka-Suomen sairaalan liittäminen Tyksiin on seudullisesti alueen ihmisille tavattoman isoa asia, toteaa kirjoittaja. On välttämätöntä, että asiasta laadittavassa selvityksessä panostetaan kaksisuuntaiseen liikenteeseen eikä vain palvelujen siirtämiseen Tyksin mäelle.
TS/Harri Pälviranta
Vakka-Suomen sairaalan liittäminen Tyksiin on seudullisesti alueen ihmisille tavattoman isoa asia, toteaa kirjoittaja. On välttämätöntä, että asiasta laadittavassa selvityksessä panostetaan kaksisuuntaiseen liikenteeseen eikä vain palvelujen siirtämiseen Tyksin mäelle.

Selvitystä Vakka-Suomen sairaalan liittämisestä Tyksiin ryhdytään tekemään lähiaikoina. Selvityksen tulee valmistua vuoden 2007 alkuun mennessä. Alkuperäinen aikataulu oli peräti selvitystyön loppuunsaattaminen vuoden 2005 aikana. Erittäin tervetullutta, että aikataulua järkevöitettiin.

Vakka-Suomen sairaalan liittäminen Tyksiin on seudullisesti alueen ihmisille tavattoman iso asia. Jos selvitystyö tehdään taitamattomasti, on suuri uhka, ettei Vakka-Suomen sairaala ole enää todellinen vaihtoehto seudun asukkaille. On välttämätöntä, että selvityksessä panostetaan vakavasti kaksisuuntaiseen liikenteeseen, eikä vain palvelujen siirtämiseen Tyksin mäelle.

Yleiset tapaukset pystytään tehokkaasti ja halvalla hoitamaan omassa aluesairaalassa. Miksei myös Turun ja Kaarinan seudulta voida ohjata suonikohjupotilaita, tyrävaivaisia, laskimovioista kärsiviä, sappisairaita tai virtsainkontinenssi-tapauksia Uuteenkaupunkiin.

Vuodenvaihteessa sairaalan tuotannosta puolet eli koko psykiatria siirretään Tyksin vaikutuspiiriin ja hallintoon. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on jo aikaisemmin eriyttänyt laboratorioliiketoiminnot omaksi sarakseen samoin kuin kuvantamisen. Tieto- ja materiaalihallinnon osalta on välttämätöntä, ettei asiassa hötkyillä. Kiire pilaa useasti laadun.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Esimerkiksi Raision seudun sairaalan fuusioiminen Tyksiin nosti selvästi hintoja. Raision omat hinnat olivat huomattavasti Tyksin hintoja edullisemmat, mutta uudessa tilanteessa oltiin pakotettuja noudattamaan yliopistollisen keskussairaalan kalliimpaa hintapolitiikkaa. Miten Vakka-Suomen sairaalan hinnat suhtautunut Tyksin hintoihin? Pystyykö tulosyksikkö säilyttämään nykyisen hintatasonsa? Vai tuleeko lainkaan peruskuntien kiihkeästi kaipaamaa säästöä? Vakka-Suomen osavastuualueen vaikutuspiirissä asuu tätä nykyä reilut 32 000 ihmistä.

Muutama vuosi sitten Rauman aluesairaala menetti osavastuualuestatuksensa fuusioituessaan Porin keskussairaalaan. Viikonloppu- ja yö- sekä kirurginen päivystys lopetettiin Raumalla saman tien. Palvelusortimentti kapeni huomattavasti, ja viikonlopuksi potilaat lähetettiin joko kotiin tai Porin keskussairaalaan.

Aiemmin erityisvelvoitemaksun muodossa maksettiin Vakka-Suomen kirurginen päivystys kokonaan ja vielä tänäkin päivänä valtaosa. Se nyt vaan on niin, että turkulaiset maksavat Vakka-Suomen sairaalan päivystyksestä valtaosan. Näin järjestelmä toimii, eikä kirurgisen päivystyksen alasajo Uudessakaupungissa juurikaan huojenna seutukunnan kuntien erikoissairaanhoidon maksutaakkaa.

Aika hoitaa haavat, on liian uskalias ohje Vakka-Suomessa noudatettavaksi. Palveluiden järjestämisessä on haettava nykyistä parempaa yhteistyötä seudullisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä kuntien, kuntayhtymien että yksityisen sektorin kesken.

Vakka-Suomen sairaalassa on johtava lääkäri Lisa Pelttarin johdolla tehty erittäin menestyksellistä palvelurakenneuudistusta. Moni asia on saatu kokonaan toiselle, oikealle kehitysuralle.

Valtiosihteeri Antti Mykkäsen lanseeraamasta "seutu-istumisesta" tulisi päästä Vakka-Suomessakin todelliseen seutuistumiseen, jossa voittajia olisivat tasapuolisesti niin alueen kaupunkikunnat kuin pikkukunnatkin. STM:n tukema seudullinen terveyshanke antaa hyvät lähtökohdat menestysstrategian läpi viemiseksi.

Viedään ennakkoluulottomasti asioita eteenpäin, tehdään selvitystyö huolella ja annetaan luottamushenkilöille laadukas aineisto tulevaisuuden päätöksenteon tueksi. Olkaamme aloitteellisia ja avoimia! Vähemmällä rahalla enemmän laatua ja tuottavuutta, sitä me vaadimme.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Eero Kuisma Kaupunginvaltuutettu ja -hallituksen jäsen (kesk) Vakka-Suomen sairaalan johtokunnan puheenjohtaja