Lukijoilta

Missä on tuomioistuinten
asiakkaiden näkökulma?

Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean puheenjohtaja Markku Arponen on esittänyt julkisesti, että uudessa tuomioistuinten keskushallinnossa valtaa käyttävät vahvan tuomariedustuksen lisäksi edustajat asianajaja- ja syyttäjälaitoksesta. Lisäksi mukana olisi jäseniä, jotka ovat perehtyneet johtamiseen, kehittämiseen ja yleisiin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin.

Arposen mukaan tällä varmistettaisiin se, että tuomioistuinten asiakkaiden perustellut odotukset ja yhteiskunnan vaatimukset otettaisiin huomioon. Asiakkaiden perustellut odotukset otetaan kuitenkin huomioon, jos asiakkailla on edustus. Asiakkaiden edustus ja yhteiskunnan yleiset vaatimukset otetaan huomioon, kun kansalaisten yleiset oikeusturvajärjestöt ovat vahvasti edustettuina.

Tuomarit, syyttäjät ja asianajat eivät ole tuomioistuinten asiakkaita. Näillä tahoilla on intressi peittää asianajo- ja virkarikoksia, joilla todellisten asiakkaiden oikeusturvaa räikeästi vaarannetaan.

Arposen esittämä malli tarkoittasi samaa, jos tuottajat ja kauppiaat syrjäyttäisivät kuluttajien edustajat kuluttajien etuja valvovissa järjestössä. Tilanne on myös sama, jos työnantajat syrjäyttäisivät työntekijät palkansaajien etuja valvovissa järjestöissä. EOK:n mielestä Arposen esittämä malli on rakenteeltaan elitistinen, jossa ei kansalaisten todellisia oikeusturvaintressejä ole huomiotu.

Jarmo Juntunen

Toiminnanjohtaja Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK ry