Lukijoilta

Uljuus ja paljaus

Teuvo H. Huotari selitti (TS 26.1.) miksi kuuluu sanoa uljuus eikä uljaus. Sääntö ei liene poikkeukseton. Erään kilpa-autoilijan hiljattaisen tempauksen johdosta muistuu mieleen adjektiivi paljas, joka rakenteellisesti, ei merkityksellisesti on lähellä sanaa uljas. Järkyttikö läsnäolijoita tiettyjen paikkojen paljaus, todetun säännön ja käytöstapojen vastainen asia? Kysymys ei ollut paljuudesta, ei uljuudesta, ehkä ei paljoudestakaan.

Ei sääntöä ilman poikkeusta