Lukijoilta

Tsunami-orvoista

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä (kesk) kirjoitti (TS 20.1.) Aasian katastrofin jälkihoidosta. Hyssälä kirjoittaa mm. siitä, että "Tukea ja huolenpitoa tarvitsevat erityisesti onnettomuudessa vanhempansa menettäneet lapset. Heitä on nyt 21 ja he ovat turvassa omaistensa hoidossa. On tärkeää, että jokaisella heistä on turvallinen aikuinen lähellä ja he voivat luottaa tulevaisuuteensa".

Mielestäni tsunami-orpojen tilanne nostaa jälleen esiin tärkeän kysymyksen siitä, mihin lapset olisi parasta sijoittaa, jos perheen vanhemmat kuolevat. Edellisvuonna oli julkisuudessa tapaus, jossa viranomaiset eivät halunneet antaa orvoiksi jääneiden lasten huoltajuutta näiden lasten isovanhemmille vedoten isovanhempien ikään.

Nyt onkin tarpeen kysyä valtioneuvostolta, onko tsunamionnettomuuden jälkeen harkittu lastensuojelulain muuttamista syyskuussa 2003 tekemäni lakialoitteen mukaisesti eli niin, että "Viranomaisten on aina ensisijaisesti selvitettävä, voidaanko huostaan otetut tai orvoiksi jääneet lapset sijoittaa sukulaisten tai lapsille muutoin läheisten ihmisten luo niin, että sisaruksia ei lähtökohtaisesti eroteta toisistaan. Mikäli tarvetta ilmenee, vasta tämän jälkeen aloitetaan sijaisperheiden kartoitus."

Lakialoitteeni allekirjoitti 48 kansanedustajaa. Nyt aloite on ollut reilusti yli vuoden eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Toivottavasti asia edistyy ja hallitus yhtyy näkemykseen, jonka mukaan tämän hirvittävän tsunamionnettomuuden kaltaisissa tilanteissa on estettävä se, että vanhempansa menettäneet lapset erotettaisiin jäljelle jääneistä läheisistään esimerkiksi sen vuoksi, että läheisin elossa oleva ihminen olisi iäkäs, mutta hyväkuntoinen isoäiti tai isoisä.

Marjukka Karttunen Kansanedustaja (kok) Turku