Lukijoilta

Lääkärihelikopteritoiminnan kiemuroista

TS:ssa oli 22.12. artikkeli Mediheli-toiminnan nykytilanteesta ja toimintaa pyörittävän Pro Medihelin suunnitelmista. Artikkelissa oli muutamia epätarkkuuksia ja operaattoreiden kannalta subjektiivisiakin kommentteja, joihin haluaisin puuttua.

Ensinnäkin ilmailumääräysten mukaan kuka vaan "juridinen henkilö", kuten esimerkiksi Pro Mediheli r.y., voi aloittaa helikopterioperoinnin, kunhan tarvittava organisaatio ja toiminnan edellyttämä toimintakäsikirja on hyväksytetty ilmailuviranomaisella. Ilmailuviranomaisella ei nykyään ole harkintavaltaa kieltää toiminnan aloittamista, jos hyväksyttävä organisaatio esitetään sille. Mikäli kyseessä on yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys, kuten Pro Mediheli r.y., on se myös oikeutettu julkiseen tukeen.

RAY:n ylitarkastaja Raimo Hakola kyseenalaistaa suunnitellun järjestelyn "moraalin". On vaikeaa nähdä missä moraalittomuus piilee: voihan rekisteröity yhdistys omistaa vaikka minkälaista omaisuutta, kuten osakkeita jne. Yhtälailla "moraalittomana" voitaisiin tällöin myös pitää pelastushelikopteritukikohtien (Oulu, Vaasa, Varkaus) toiminnan aloittamista helikopterioperaattorin käytännössä itsensä perustamien tukiyhdistysten kautta valtionavun takaamiseksi. Tietääkseni Pro Mediheli on ainoa itse itsensä aikanaan perustama HEMS-toiminnan tukiyhdistys.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Voihan Pro Mediheli r.y. aloittaa toiminnan itse vaikka siten, että se ostaa SHT:n lentotoiminnan liiketoiminnat ilman helikoptereita ja sitten vuokraa pelkät helikopterit SHT Ab:ltä. Tällöinhän toimitusjohtaja Kari Ljunbergin esittämät 700 000 euron lentotoimintaorganisaation kustannukset vaan siirtyvät Pro Medihelille ja vastaavasti poistuvat SHT Ab:ltä, jolloin nettovaikutus on nolla.

Mitä tulee SLPY:n kilpailuttamiseen täytyy muistaa, että SLPY ei ole hankintayksikkö, vastoin kuin toimitusjohtaja Ljunberg väittää, se vaan pyysi "kimppatarjouksen" jäsenyhdistystensä puolesta hintatehokkuuden mahdollistamiseksi, mutta hankintayksiköitä hankintalain mukaan ovat jäsenyhdistykset, koska he solmivat hankintasopimukset operaattoreiden kanssa ja saavat RAY:n julkisen tuen, muutoinhan SLPY olisi itse saanut koko valtion tuen ja tehnyt hankintasopimuksetkin.

Artikkelin mukaan SLPY:ssä "mediheliläiset" epäilivät Copterlinea turvallisuuspuutteista, "vaikkeivät ilmailuviranomaiset tällaista havainneet." Tämä on melko outo maininta, kun tiedetään että ilmailuviranomainen on parin, kolmen viime vuoden aikana todella kovalla kädellä puuttunut juuri Copterlinen heikkoon turvallisuustasoon.

Tallinnan linjalla viranomainen peruutti kapteenin ja perämiehen lupakirjat määräajoiksi nimenomaan heikkoon turvallisuustasoon ja koulutuspuutteisiin vedoten. Viime kesänä (siis tarjouskilpailun ollessa käynnissä) ilmailulaitos tarkastustensa perusteella rajoitti Copterlinen lentotoimintaa voimakkaasti, jälleen heikkoon turvallisuustasoon vedoten ja lopuksi koko lentotoimintaorganisaation johto edellytettiin vaihdettavaksi, jotta toiminta ylimalkaan saisi jatkua; jälleen turvallisuuspuutteisiin vedoten.

Mitä tulee viranomaisvaatimukseen, jonka mukaan kaikkien, jotka haluavat 1.1.2005 jälkeen harjoittaa lääkärihelikopteritoimintaa tuli 1.10.2004 mennessä esittää sitovat helikoptereiden tilausvahvistukset viranomaiselle, ei voi kuin ihmetellä. Miten voidaan vaatia miljoonien eurojen investoinnit ennen kuin tiedetään, kuka ylimalkaan operoi kilpailun jälkeen? Mitä tapahtuu niille operaattoreille ja heidän miljoonien eurojen konehankinnoilleen, jotka lähtevät kilpailuun ja häviävät siinä? Oikeudessakin aivan kestämätön viranomaisvaatimus.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

SHT Ab:llä on vielä koko ensi vuoden kattava toimitussopimus Pro Medihelin kanssa. Tuntuu vaikealta ajatella ilmailuviranomaisen olevan niin jääräpäinen, että se heittää kapuloita rattaisiin operaattorille tässä tilanteessa, semminkin kun muillekin operaattoreille on annettu lupa käyttää vanhaa kalustoa 1.7.2005 asti. Eli ei Copterline Oy:kään suinkaan aloita uusilla koneilla 1.1.2005, vaan joskus paljon myöhemmin ensi vuonna, koska vaikkapa 1.10.2004 tehdyllä tilauksella uuden helikopterin saa vasta noin 12 kuukauden kuluttua.

Järki käteen ja jäitä hattuun operaattorit, viranomainen ja RAY, sekä enemmän panostusta yhteistyöhön kuin oikeudenkäynteihin.

Pentti Törrönen

Helikopteriliikennelentäjä, lentotoiminnan johtaja Helitour Oy