Lukijoilta

Maksuissa
on eroja

Hyvä kirstun vartija (TS 27.10.)! Vaikka toimintaa säätää perustuslaki ja asetukset, miksi Ilpoisten alueen iltapäiväkerhomaksu on 70 euroa/kuukausi.

  Kerho kuuluu Turun nuorisoasiainkeskuksen toiminnan piiriin. Yksinhuoltajalle on 10 euroakin rahaa.

Oman kirstunsa vartija