Lukijoilta

Hyvä alku

Kalevi Kivistön huippu-urheilutyöryhmän juuri ilmestyneessä muistiossa esitetään Suomen Paralympiakomitean kehittämistä huippu-urheilunjärjestönä. Lajiliittojen ja vammaisurheilujärjestöjen tulee käynnistää laaja-alaisempi yhteistyö vammaishuippu-urheilun kehittämiseksi ja selkiyttämiseksi. Hyvä kannanotto kunhan samalla pystytään sopimaan selkeästä työnjaostoa em. tahojen ja valtionhallinnon kanssa.

Vammaishuippu-urheilun yleistä arvostusta maassamme tulee lisätä kaikkien huippu-urheiluntahojen yhteistyönä. Vammaishuippu-urheilu tulee olemaan olennainen ja tasa-arvoinen osa suomalaista huippu-urheilua.

Urheilutoimittajain liiton Suomen Olympiakomitean aloitteesta tekemä päätös vammaisurheilijoiden huomioimisesta vuoden urheilijaa valittaessa antaa uskoa asiaan. Kokeiluluonteisesti Paralympiakomitea saa esittää kolme ehdokastaan ehdokkaiden listalle. Toivottavasti tämän kokeilun jälkeen vammaishuippu-urheilu on pysyvä osa huippu-urheilua myös vuoden urheilijaa nimitettäessä.

Merja Jämsäläinen