Lukijoilta

Särkilahden koululaisille parakit

Särkilahden koulu on korjattava homeongelmien vuoksi ja remonttia on jo siirretty alkavaksi 2005 syksyllä. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti jo toukokuussa 2004 parakkitilojen käyttöönotosta turvaamaan koulutyö Särkilahden koulussa remontin aikana. Näin pienten koululaisten koulumatka ja kouluympäristö säilyisi tuttuna ja turvallisena.

Nyt kiinteistötoimi on jyräämässä tämän päätöksen esittämällä kaupunginhallituksen päätettäväksi oppilaiden siirtämistä 2005 syksyllä valmistuvaan Haarlan kouluun. Me koululaisten vanhemmat ja opettajat emme hyväksy tätä ehdotusta.

Miksi Särkilahden koulun oppilaat viedään pois oman tutun ja turvallisen koulun ympäristöstä? Perusopetuslain 6§ 1m mukainen lähikoulu ja mahdollisimmman turvallinen ja lyhyt koulumatka ei täten toteudu, kun lapset joudutaan kuljettamaan yli viiden kilometrin päähän Haarlaan. Jos koulukiinteistöistä ei viime vuosina ole riittävästi pidetty huolta, miksi pienet koululaiset ja heidän perheensä joutuvat tästä kärsimään?

Me vanhemmat olemme halunneet pienen koulun lastemme kouluksi ja toivomme sitä myös jatkossa. Parakkitilat koulun pihalla turvaisivat koululaisten tutun ja turvallisen koulumatkan ja kouluympäristön sekä toiveen pienen koulun säilymisestä todellisena vaihtoehtona Turussa.

Päivi PietariSärkilahden koulun oppilaiden, vanhempien ja opettajien puolesta