Lukijoilta

Nuuska pitäisi jälleen sallia

Nuuskan myynti on Suomessa ollut kielletty EU:hun liittymisestä saakka. Ruotsissa sitä vastoin nuuskaa saa myydä EU:n myöntämän poikkeusluvan perusteella. Ruotsissa saatujen kokemusten mukaan ihmiset ovat, huomattavassa määrin, siirtyneet savukkeiden polttamisesta nuuskaamiseen. Nuuskasta on tullut tärkein tupakoinnista vieroittamisen väline. Myös Suomessa pitäisi tästä vetää oikeat johtopäätökset.

Itse asiassa kaikkein hyödyllisintä olisi olla käyttämättä tupakkaa lainkaan. Ei kuitenkaan pidä tehdä parhaasta hyvän vihollista. Niille monille, jotka eivät pääse irti tupakasta, olisi nuuskaaminen paljon pienempi paha. Tässä asiassa puhuvat ruotsalaisten kokemukset selvää kieltä. Tänään Ruotsissa on enemmän nuuskaavia, kuin tupakoivia miehiä ja nuuska on yhteiskunnallisesti hyväksytty aivan eri tavalla, kuin ennen. Tämä käy selvästi ilmi verrattaessa näiden kahden maan miesten tupakankäyttötottumuksia keuhko- ja suusyövän esiintymiseen.

Erot näiden kahden maan välillä ovat likipitäen dramaattisia. Keuhkosyöpä on lähes kaksi kertaa yleisempää Suomessa kuin Ruotsissa ja suusyöpätapauksiakin on enemmän. Uusimman tutkimuksen mukaan ruotsalaistyyppisen nuuskan käyttö ei ole suuontelosyövän riskitekijä. EU on vuonna 2001 poistanut myös aikaisemman vaatimuksensa, että ruotsalaisissa nuuskapakkauksissa tulee olla syöpävaroitus.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tällä hetkellä harkitaan uudelleen nuuskan asemaa EU:ssa. EY-tuomioistuin on paraikaa päättämässä onko todellakin sopimuksenmukaista ja tasapuolista pitää yllä nuuskakieltoa samaan aikaan kun savukkeita saa myydä vapaasti. Tämän aihealueen EU-lainsäädäntö on myös komission piirissä uudelleen arvioitavana ja muokattaneen sen mukaisesti. Riippumatta EY-tuomioistuimen päätöksestä eivät voimassa olevan kiellon perustelut ole enää pitäviä. Nykyisessä tilanteessa Suomen asenne tähän kysymykseen on tärkeä.

Suomen tämänhetkisen virallisen linjan mukaan nuuskakielto pysyy voimassa. Terveyden- ja sairaanhoitoalan ministeriö ja viranomaiset ovat lyöneet lukkoon tämän kannan. Ruotsalaisena EU-asiantuntijana olen tullut päinvastaiseen käsitykseen.

Jos Suomessa tapahtuisi samansuuntaista kehitystä kuin Ruotsissa siirryttäessä laajassa mittakaavassa tupakoinnista nuuskaamiseen, tämä johtaisi mitä suurimmalla todennäköisyydellä syöpätapausten voimakkaaseen laskuun ja päädyttäisiin ruotsalaiselle tasolle.

Ulf Bernitz

Tukholman yliopiston Eurooppa-oikeuden professori