Lukijoilta

Priorisointi on
valtuuston päätettävissä

Turun kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Pentti Kosonen (kesk) ja kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen Ulla Achrén (r) esittivät arvioita haluamisistani liittyen Turun mahdollisesta toimimisesta Suomessa 2011 kulttuuripääkaupunkina (TS 18.4.).

Kulttuurilautakunta saatikka yksi sen jäsen ei aseta prioriteettijärjestystä Turun kaupungin eri sektorien investointeihin. Sen tekee valtuusto ja kaupunginhallitus konsernin budjetinteon yhteydessä. Ohjeluvut saatuaan kulttuurilautakuntakin sopeuttaa toimintansa valtuuston hyväksymän budjetin mukaan.

Omassa aikaisemmassa kirjoituksessani mainitsemani kulttuuritoimen investointiojelma on riippumaton siitä, tuleeko Turusta kulttuuripääkaupunki vuonna 2011 vai ei. Mainitulla investointiohjelmalla pyritään korjaamaan vain vuosien ja vuosikymmentenkin jälkeenjääneisyyttä.

Kulttuuripääkaupunkihanke edellyttää, kuten Kosonen ja Achrénkin mainitsevat, kaupungilta erillisiä taloudellisia panostuksia. Oletin valtuuston tietävän hakemuksen hyväksyessään, että se samalla myös sitoutuu lisäpanostuksiin kulttuuri-investointien osalta.

Tauno Hovirinta

Kulttuurilautakunnan jäsen (vas)