Lukijoilta

Sikaojanpuisto osa itäisen
keskustan vihervyöhykettä

Turun kaupungin asemakaavatoimisto lähetti kuluvan kuun alussa Mäntymäen kaupunginosan asukkaille suunnatun kirjeen, jossa toivottiin kannanottoja tätä aluetta koskevaan asemakaavaehdotukseen.

Sen luonnos on ollut nähtävänä myös internetissä. Tässä ehdotuksessa Kunnallissairaalantien ja Purokadun välinen rakentamaton viheralue on suunniteltu puistoksi. Tätä ratkaisua perustellaan hyvin selkeästi niin kulttuurihistoriallisin kuin kaupunkikuvallisinkin näkökohdin.

Sikaojanpuisto on tärkeä osa läpi itäisen keskustan ulottuvaa kapeaa vihervyöhykettä, jonka merkityksestä voi helposti vakuuttua kävelyretkellä Kupittaan puistosta siirtolapuutarhan ja ruotsalaistalojen kautta Sikaojanpuistoon ja siitä edelleen Valtaojan tietä Vähä-Heikkilän merenrantamaisemiin. Tämä reitti noudattelee muinaista vesitietä, jota pitkin voitiin vielä keskiajalla purjehtia Aurajoen yläjuoksulle Halisten kosken noustua jo suoran yhteyden esteeksi.

Vanhan vesiväylän peruna puistoalueen alla kulkevat nyt itäisten kaupunginosien valtaviemärit, jotka ovat olleet osaltaan estämässä viheralueen rakentamista.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Uuden sadevesiviemärin valmistuttua tämän vuosikymmenen alussa, kaupungin viheryksikkö teki huomattavan määrän uusia istutuksia tälle puistoalueelle.

Samalla rakennettiin myös kevyen liikenteen väylä, joka yhdistää Kupittaankadun Luolavuorentiehen. Asemakaavaluonnoksessa yhdystie on nimetty Puropellonpoluksi. Itse asiassa puheena oleva puistoalue on jo nyt lähestulkoon siinä muodossa, jollaiseksi se on asemakaavaehdotuksessakin hahmoteltu.

Koska tähän alueeseen liittyy yhä edelleen myös vahva intressi sen rakentamiseen, pitäisin tärkeänä, että puiston merkityksestä käytäisiin juuri nyt laajempaa kansalaiskeskustelua. Kysymys on tässäkin tapauksessa keskikaupungin vähä vähältä hupenevista puistoista, joiden ainutlaatuinen arvo on vaarassa peruuttamattomasti kadota.

Simo Salonen