Lukijoilta

Pussitetaanko Merimaskun ja Rymättylän kunnat

Vaasan hallinto-oikeus päätti, aivan oikein, jättää käsittelemättä Naantalin kaupungin, Kylpylän sekä Saaristomeren merenkulkupiirin valituksen koskien kielteistä päätöstä ko. läpän rakentamisesta, koska näillä instansseilla ei ollut valitusoikeutta, sillä luvan hakijana oli tiehallinto, joka tyytyi päätökseen.

Valittajat vaativat korkeimman hallinto-oikeuden kumoavan Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen, tai että tiehallinto velvoitetaan hakemaan uudestaan rakennuslupaa. Kuinka Suomessa, jota oikeusvaltioksi kutsutaan, tiehallinto voitaisiin velvoittaa oikeuden päätöksellä investoimaan miljoonia euroja hankkeeseen, jotka rahat kipeämmin tarvitaan rapistuvan tieverkkomme ylläpitoon ja parantamiseen. (vrt. Konginkangas ja vaikkapa tie Poikko-Röölä !)

Nykyiset valittajat hyväksyivät Kirkonsalmen sillan rakentamisen ja sulkivat näin yli 16 metriä korkeiden alusten pääsyn Naantaliin. Merimaskun salmien muutaman matalan kohdan ruoppaus olisi tullut monin verroin halvemmaksi, kuin ko. läppä ja pääsy vesitse Naantaliin olisi turvattu.

Nyt on sitten parku suuri, kun on itse hyväksytty vesialueen pussitus. Samalla sillan kiivaat puoltajat valittavat nyt liikenteen hurjaa kasvua, joka oli toki odotettavissa.

Lieneekö niin, että Naantalin kaupungin hyväksyntään ko. sillalle vaikutti, kuten on epäilty, salainen "kassakaappisopimus" ja lupaus Särkän läpästä? Tämähän on asianosaisten taholta kiistetty, mutta muuten Kirkonsalmen sillan rakentamisen hyväksyntää on vaikea ymmärtää.

Valittajat toteavat, että ellei läppää rakenneta, siitä koituu Naantalille, sen yrityksille ja asukkaille ja koko talousalueelle huomattavaa haittaa. Eivätkö Merimasku ja Rymättylä kuulukaan ko. talousalueeseen ? Ensin sallittiin vesialueen pussitus ja nyt halutaan pussittaa ko. kunnat ja niiden yritykset katkaisemalla esteetön tieliikenne läpällä.

J. Wecksell