Lukijoilta

Elsalle on kyllä aikansa

Seppo Lehtisen poleemisen kirjoituksen (TS 28.1.) johdosta on syytä lyhyesti korjata pahimmat väärinkäsitykset:

1. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti viime maanantaina maakuntajohtajan esityksen lausunnoksi Ratahallintokeskuksen TTS:ään 2005 - 2008. Lausunnossa Varsinais-Suomen liitto esittää Salon ja Helsingin välisen suoran rataosan suunnittelun aloittamista.

2. Turun ja Toijalan välisen rataosan lisääminen rautateiden tavarakuljetusten ydinverkkoon ja aikaa myöten sen kantavuuden nosto 25 tonniin on juuri nyt ministeriryhmän pöydällä. Asian saamista myönteiseen ratkaisuun on pidetty hyvin yksimielisesti maakunnan lähivuosien tärkeimpänä ratainvestointina.

3. Turun ja Helsingin välisen henkilöliikenteen nopeuden pitäminen vähintään nykyisellä tasolla edellyttää lähivuosina merkittäviä peruskorjausinvestointeja rantaradalla. Ne on tehtävä mahdollisista Elsa -suunnitelmista riippumatta.

Elsasta ei nyt ole minkäänlaista suunnitelmaa. Salon Seudun maakuntakaavaluonnokseen on merkitty katkoviiva osoittamaan yhteystarvetta. Samoin on tehty Uudenmaan puolella. Uuden ratalinjauksen teko on prosessina kaikkine YVA-menettelyineen, Natura- ja liito-orava-valituskierroksineen ainakin 10 vuoden juttu. Lisäksi asiaan tarvitaan vahva poliittinen sitoutuminen ja rahoitus.

Ensi vaiheessa ratahallinnon tulee ottaa hanke suunnitelmiinsa.

Eli, summa summarum: Elsa-radan rakentaminen on maakuntajohtajan ja maakuntahallituksen tavoitteena. Sen tavoitteen varjolla ei kuitenkaan saa jättää toissijaisiksi juuri käsittelyssä olevia maakunnan liikenteen kehittämishankkeita.

Juho Savo

Maakuntajohtaja