Lukijoilta

Opiskelijat ja työttömät
samalle viivalle

Nyt kun on kovasti ollut tapetilla opintotuen suuruus ja työnteko opintojen ohella, aihe sai minunkin ajatukseni laukkaamaan. Ehdotan, että viisaat ryhtyisivät selvittämään, olisiko koko opintotukijärjestelmä syytä purkaa, jolloin opiskelijat luokiteltaisiin suoraan työttömien kanssa samaan kategoriaan. Tuen saaminen estäisi työnteon opintojen aikana pl. palkattomat harjoittelujaksot. Tämä takaisi opiskelijoille tasa-arvoisen kohtelun muihin kansalaisiin verrattuna ja riittävän toimeentulon opiskelun täysipainoiseen hoitamiseen ja nopeaan valmistumiseen. Hyötyä tästä olisi myös esimerkiksi ammattia vailla oleville työttömille, joilla ei nykyjärjestelmässä ole varaa lähteä opiskelemaan.

Opiskelu kannattaa, ja yksilön hyvinvoinninkin kannalta on tärkeää, että elämässä on mielekästä tekemistä. Monille opiskelu on juuri sitä. Yhteiskunnan etujen mukaisesti on järkevää panostaa sekä opiskelijoihin että työttömien kilpailukyvyn kehittämiseen työvoimapulan uhatessa suurten ikäluokkien eläköityessä. Tämä maksaa itsensä varmasti takaisin tulevina verotuloina.

Lisää resursseja saataisiin lopettamalla mielestäni turha valtion maksamien etuuksien verottaminen. Bruttotulojen näkyminen veroilmoituksessa ei lisää kenenkään eläkettä tai opintotukea, mutta ko. verotkin pitää joidenkin laskea, maksaa, tarkistaa jne. Valtio voisi siis uudelleenkoulutuksen ja omien järjestelmiensä tehostamisella lisätä Kelan henkilöstöä ja lyhentää nyt yhä piteneviä asiakasjonojaan. Muutos vaatisi nopeaa työryhmän perustamista, useita lakimuutoksia sekä päättäjien nopeaa yhteistyötä.
Matti Tuimala