Lukijoilta

Raideliikennettä kehitettävä

Suomen liikenneverkon, maantiet ja rautatie, kehittelyssä olisi lähdettävä ekologisista lähtökohdista. Autoliikenteen aiheuttamalle saastuttamisella ei loppua näy. Isot rekat jyräävät teitä ja ympäristöä. Saastuttamisen tulokset ja vaikutukset tulevat ilmeisesti, ajan kuluttua, äkkirysäyksellä esiin. Tieliikenteen haitat etenevät koko ajan, eikä niihin enemmälti voi vaikuttaa. Raideliikenteen ekologia on hallittavissa. Rakentamisajankohtana ne voi määritellä, eivätkä ne käyttöaikana siitä muutu.

Tällä hetkellä esillä oleva, liikenneverkkoasian puntarointi, rataosuuksien "prijorisointi", on näpelöintiä, niin puolesta kuin vastaankin mielipiteissä. Kumpikaan taho ei osaa sisällyttää omaa näkemystään laajempaan tulevaisuusnäkymään.

Neuvostoliitto suunnitteli aikoinaan Suomen kuljetusverkkoa omia tarkoituksiaan varten, joten ei se tällä hetkellä voi olla vaikeaa näköalapaikalta käsin. Raideliikenne on ainoa, muista riippumaton kansallinen kuljetusmuoto, johon kunakin aikakautena voi kytkeä muita, välttämättömäksi katsottuja liikennemuotoja.
Keijo Hautamäki
Kaarina