Lukijoilta

Eläkkeensaajan syytä
tarkistaa oikeutensa

Vuosina 1996-2002 eläkkeensaajilta leikattiin eri vaiheissa kansaneläkkeen pohjaosa. Leikkauksen kohteeksi joutui 410 000 eläkkeensaajaa. Tämän vuoden alusta on astunut voimaan laki, jonka mukaan aikaisemmin tehdyt leikkaukset osalle hyvitetään 1.10.2003 alkaen.

Korvaukseen ovat oikeutettuja vain ne eläkkeensaajat, joiden työeläkettä on ensin vähennetty kansaneläkkeen pohjaosan takia ja joilta on sittemmin poistettu myös maksussa ollut kansaneläkkeen pohjaosa. Ehtona lisäksi, että työeläkkeen maksu on alkanut ajalla 1.7.1975 - 31.12.1995. Korvaus koskee sekä julkisen että yksityisen puolen työeläkkeitä. Oikeutettuja korvaukseen on noin 115 000.

Suurimman hyvityksen saajia on noin 50 000, heille tulee lokakuusta lähtien 50 euroa kuukaudessa lisää. Noin 65 000 saa viisi euroa tai enemmän työeläkkeen suuruudesta riippuen. Korvaus liitetään osaksi työeläkettä.

Vastaavasti 300 000 pientä työeläkettä saavaa, valtaosalta naisia, jää edellämainittujen ehtojen vuoksi leikkaushyvityksen ulkopuolelle.

Työeläkelaitokset ovat poimineet hyvitykseen oikeutetut eläkkeensaajat omista atk-tiedoistaan tämän vuoden alusta lähtien. Kaikille niille, jotka ovat oikeutettuja hyvitykseen, on lähetetty viran puolesta päätös tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Työeläkelaitokset ovat myös ilmoittaneet, että asia ei vaadi eläkkeensaajan omia toimenpiteitä, vaan kaikki tehdään viran puolesta.

Vastaavasti, mikäli eläkkeensaaja, joka mielestään on korvaukseen oikeutettu, ei ole saanut korvauspäätöstä 1.10.2003 mennessä, hän voi ottaa yhteyttä omaan työeläkeyhtiöön tai Eläketurvakeskukseen ja virkamieseläkettä saava Kuntien Eläkevakuutukseen tai Valtionkonttoriin. On syytä tarkistaa.
Aaro Peuraniemi
Eläkkeensaaja