Lukijoilta

Uusperheellisyys koskettaa satojatuhansia suomalaisia

TS/Jane Iltanen<br />Tilastokeskuksen laskelmat uusperheiden määrästä ovat virheellisiä, sanoo kirjoittaja. Tilastoissa eivät näy mm. perheet, joilla on menossa toinen lapseton avioliitto tai sellainen avioliitto, jossa lapset ovat jo aikuisia.
TS/Jane Iltanen
Tilastokeskuksen laskelmat uusperheiden määrästä ovat virheellisiä, sanoo kirjoittaja. Tilastoissa eivät näy mm. perheet, joilla on menossa toinen lapseton avioliitto tai sellainen avioliitto, jossa lapset ovat jo aikuisia.

Mannerheimin lastensuojeluliiton pääsihteeri Eeva Kuuskoski käsitteli tiistaina 16.9. Turun Sanomissa julkaistussa Kodin kutsu-artikkelissaan muun muassa erilaisia perhemalleja, joista uusperhe oli yhtenä. Uusperheitä artikkelissa kerrottiin olevan alle 50 000 ja ns. "sinun, minun ja meidän lapset -perheitä" 500 eli prosentti kaikista perheistä.

Uusperheellisyys on ollut runsaasti mediassa esillä ja Suomen Uusperheellisten Liitto ry seuraa mielenkiinnolla uusperheitä koskevaa keskustelua. Uusperheistä puhuttaessa ja tämän perhemallin yhteiskunnallista merkitystä arvioitaessa ei keskustelua voida käydä ilman tilastollisia lukuja uusperheiden määrästä. Yleensä uusperheiden määrät perustuvat tilastokeskuksen tekemiin laskelmiin, joiden mukaan maassamme on noin 50 000 uusperhettä kuten Kuuskoskikin artikkelissaan kirjoitti.

Todellinen uusperheiden määrä Suomessa on kuitenkin huomattavasti tilastokeskuksen antamia lukuja suurempi. Tilastokeskus on päätynyt tähän 50 000 uusperheen määrään laskelmilla, joissa uusperheeksi on huomioitu vain sellaiset perheet, joissa asuu alle 18-vuotiaita lapsia. Sellaiset uusperheet, joiden lapset ovat yli 18-vuotiaita, tai lapset ovat muuttaneet täysikäistyttyään kotoa tai perheet, joissa on muualla asuvia vierailevia lapsia, eivät näy tilastokeskuksen matemaattisissa laskelmissa ollenkaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tilastoissa eivät näy myöskään sellaiset perheet, joilla on menossa toinen tai useampi lapseton avioliitto, tai sellainen avioliitto, jossa lapset olivat jo aikuisia avioliiton solmimisen aikaan.

Tilastokeskuksen laskelmat uusperheiden määrästä ovat siis täysin virheellisiä. Oikeampi luku on moninkertainen Tilastokeskuksen antamiin lukemiin nähden. Välillisesti uusperheellisyys koskettaa isovanhemmuuden, serkkuuden ja muiden sukulaissuhteiden kautta satojatuhansia suomalaisia. Puhutaan siis todella merkittävästä määrästä suomalaisia perheitä. Kyse on siitä miten määritellään uusperhe tilastollisia laskelmia tehtäessä.

Suomen Uusperheellisten Liitto ry määrittelee uusperheen sellaiseksi perheeksi, jossa avo- tai tai avoliiton solmimisen aikaan joko toisella tai molemmilla puolisoilla on ollut lapsia. Lasten ikä tai lasten asuminen tai asumattomuus perheessä ei romuta uusperhemääritettä.

Uusperhe ei muutu ydinperheeksi lasten aikuistuttua tai muutettua muualle. Myös vierailevat lapset ovat aina osa perhettä ja heidän kauttansa muodostuu perheestä uusperhe. Uusperhe elää koko historiansa ajan erilaista perheyttä kun ydinperhe ja kaikkina aikakausina perheessä ovat läsnä sinun, minun ja meidän lasten erikseen sekä yhdessä eletty historia. Uusperheellisyys koskettaa vielä isovanhempinakin vaikka tilastolliset menetelmät eivät yllä nykykäytännön mukaisesti määrittelemään perhettä uusperheeksi.

Uusperheellisyys on määrältään merkittävä perhemuoto maassamme. Toivottavasti tulevaisuudessa Tilastokeskuksen laskelmat uusperheiden määristä perustuvat uudenlaiseen laskentatapaan, joka huomioi kaikki uusperheeseen kuuluvat perheenjäsenet ikään tai asuinpaikkaan katsomatta. Oikeat tilastolliset lukemat antavat lisää painoarvoa uusperheiden asioiden hoitamiseen.
Tina Mäkelä
Suomen Uusperheellisten Liitto ry:n puheenjohtaja