Lukijoilta

Kirjoittajavieras Ari Kallio: Hyvinvointivaltion kriisi

Hyvinvointivaltiot ovat rahoituskriisissä. Syynä tähän eivät ole kuitenkaan liian hyvät julkiset palvelut vaan liian matala veroaste, kulutuksen rakenne, tulonjako ja työttömyys.

Tässä maassa rakennetaan yhä enemmän ja komeampia urheilu- ja kulttuurilaitoksia, moottoriteitä, omakotitaloja ja vapaa-ajanasuntoja. Monilla perheillä on jo useita autoja, etelänmatkoilla käy vuosittain valtaisa joukko suomalaisia. Ruotsinlaivatkin ovat vuosi vuodelta yhä suurempia ja prameampia. Samaan aikaan julkiset rakennukset rapistuvat ja -palvelut heikentyvät ja köyhät ovat leipäjonoissa. Näin koska rahaa on siirretty peruspalveluista verohelpotuksina hyvin toimeentuleville.

Automaation edetessä työvoimatarve vähenee. Kun solidaarista palkkapolitiikkaa ei ole ja pääomapiirejäkin kiinnostaa vain voiton maksimointi syntyy työttömyyttä. Se voitaisiin kuitenkin poistaa tulojen uusjaolla jakamalla Suomen nykyinen palkkasumma koko työvoimalle ja työllistämällä kaikki työttömät. Tämä vaatisi vain 10 prosentin palkkojen laskun.

Vaikutus palkansaajien tuloihin olisi vieläkin pienempi jos palkkaveroa samalla kevennetään ja uudistukseen siirrytään vähitellen luopumalla muutaman vuoden aikana palkankorotuksista. Pääomapiirit osallistuisivat talkoisiin lopettamalla voittojen lisäämiseksi tarkoitetut irtisanomiset ja suostumalla suurten voittojen lisäverotukseen. -Tällaiset uudistukset ovat toistaiseksi kuitenkin utopiaa. Seurauksena voisi olla huomattavaa osaavimman työvoiman ja pääoman siirtymistä ulkomaille.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Verokilpailu on suurena uhkana hyvinvointiyhteiskunnille. Jos maailmankauppaa kehitetään edelleen WTO:n vapautta ilman vastuuta periaatteella kehittyneiden maiden sosiaaliturva ja matalapalkka-alojen palkat laskevat kilpailukyvyn säilyttämiseksi huomattavasti nykytasostaan. Nykytilanne on erittäin epäedullinen myös köyhimmille maille, neljäsosalle maailman valtioista, jotka kurjistuvat jatkuvasti koska niiden maatalous ja orastava teollisuus eivät ole vielä riittävän kilpailukykyisiä maailmanmarkkinoilla. Vientituet tulisi poistaa ja suojatullien käyttöä tulisi jälleen lisätä. Vapaakauppa sopii vain samalla kehitystasolla oleville maille.

Kun köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat maailmassa, jossa joko ei ole sosiaaliturvaa tai sitä jatkuvasti leikataan lisääntyy samalla väkivalta ja terrorismi, jonka kustannukset ovat paljon suurempia kuin hyvän sosiaaliturvan. Kaikkeen tähän on syynä pelkkä itsekkyys, mikä on tuottanut myös taloudellisen liberalismin.

Elämän pienet ilot ja ylellisyydet eivät toki ole pahasta mutta elintasoa ei tule kasvattaa yhteisen hyvän ja muiden ihmisten kustannuksella. Miksi meidän on niin vaikeaa tyytyä hieman vähempään, antaa edes hiukan omastamme. Voihan jokainen meistä joutua itsekin avunsaajan asemaan, eikö edes se takia kannattaisi maksaa veroja kuin vakuutuksena pahan päivän varalle?

Syynä hyvinvointivaltion kriisiin ei eivät todellakaan ole julkiset palvelut, tuo kriisi on meidän korviemme välissä!
Kirjoittaja on turkulainen valtiotieteen kandidaatti.